Berätta

Old Swedish Dictionary - berätta

Meaning of Old Swedish word "berätta" (or berætta) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

berätta (berætta)
berätta, omtala. SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMU 1: 350 (1374). SD NS 3: 198 (1416) , 493 (1419). STb 1: 392 (1481).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so berätta may have also been written as berætta

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • bä-.
  • biräter FMU 1: 350 (1374). impf. birette SD NS 3: 493 (1449) ),
  • berätta sik , gå till den heliga nattvarden. alle conuentzins persone the sik äpter prim haffdo beräth (communicaverunt) Mecht 125. ib. ib 149, 270. slio oc dulsk til at siällan mik berätta SvB 139 (c. 1500).

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚱᛅᛏᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
➞ See all works cited in the dictionary

Back