Besätia

Old Swedish Dictionary - besätia

Meaning of Old Swedish word "besätia" (or besætia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

besätia Old Swedish word can mean:

besätia (besætia)
1) besätta, fullsätta gaff drotnigen honom eena krono aff gul besätta mz dyrom SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STenom SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST 529. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STephens. FörSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 548, 549. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STerfolk. Utg. af F. A. DahSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STephens. FörSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1875.">LfK 245. " hymelin besatther mz SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STärnom" Su 230. dygdenua örthegardher. .. wil iak besathia (för besäthia) oc beplanta mz roser oc lilior ib 31. . Bildl. mykit besatt mz (utruSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STad med, i besittning af) dygd och ära SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (siSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa forts.) 5962.
besätia (besætia)
2) förse med menniskor, befolka, bebygga. byggir oc besätir himelrike siälft mz sino folke Bil 125. " see granlicha til at cloSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STirsins gooz blifua besatt oc the ödhe liggia besätis" VKR 32. " hafde lakt two besetthe gorde i en oc afhySJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST then andre" BSH 3: 143 (1463). SJ 243 (1455).
besätia (besætia)
3) förse med besättning. beesäther slottin wyborgh och oloffs borgh SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 4155.
besätia (besætia)
4) taga i besittning, intaga. hwi gangen j ekke j landit oc besäthen thz MB 2: 47. ib 52, 70. - kufva. the ära nw vnder os besat Al 4158. - part. pret. besatt (af djäfulen). som aff diäfflenom besatte waro VNB 3.
besätia (besætia)
5) kringhvärfva, ansätta? äre wy her sa besätte, at wy ey wethe hwem wy scole sätia tro till aff the her j landit bo FM 63 (1457).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so besätia may have also been written as besætia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -satter.
  • -sätter) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛋᛅᛏᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
VNB
Vadstena Nunnas Bönbok. Utg. af E. Rietz. 1842.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
➞ See all works cited in the dictionary

Back