Besighla

Old Swedish Dictionary - besighla

Meaning of Old Swedish word "besighla" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

besighla
besegla, bekräfta med sigill. Svartb 423 (1447). STb 2: 17 (1483). STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 249 (1494). " the badhe skule ffare oc anama rekenskaps boken i lybeca och henne hith före tilbundna och besilgde vnde ffulmectoge teSTametariorum sigill" STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 192 (1491). - försegla. huilke xxvj (26) mark beseglede ware vtj en seck STb 3: 384 (1498). - Jfr obesighladher.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • besilgde: -es STb 2: 17 (1483). part. prett. besilgder: -silgde SJ 2. 192 (1491). n. besigilt Svartb 423 (1447). besilgt Stb 2: 17 (1483). besilgt SJ 2: 249 (1494)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛋᛁᚵᚼᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Stb 2
Stockholms Stads Tänkeböcker 1483--1492. Utg. genom G. Carlsson. 1921--44.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back