Beskatta

Old Swedish Dictionary - beskatta

Meaning of Old Swedish word "beskatta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

beskatta Old Swedish word can mean:

beskatta
1) beskatta, ålägga att betala skatt. at wi skulom wardha beröffwade oc beskattade MB 2: 115. " mz oräth loth han thöm ey beschatta" RK 2: 1077. ib 6004. SD NS 2: 360 (1411, gammal afskr.). MD (S) 230. ati. .. haffua redha beskaddath pa penningha en then som i mot bröt FH 1: 49 (1478, gammal afskr.). haffwe. . .beskattedh landith till en stor swmme peninge HSH 20: 139 (1507).
beskatta
2) utlösa. " schole alla fangar som ecke nu beskattade ära hafwa dagh i fulla fiorthon daga" BtRK 250 (1468, orig.).
beskatta
3) uppskatta, värdera. VKR 38. - Jfr afbeskatta samt obeskattadher.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • beskadda )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛋᚴᛆᛏᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back