Beställa

Old Swedish Dictionary - beställa

Meaning of Old Swedish word "beställa" (or bestælla) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

beställa Old Swedish word can mean:

beställa (bestælla)
1) besätta (med krigsfolk). haffde. .. bestält värnstädher MB 2: 321.
beställa (bestælla)
2) ställa, uppställa. " hulke oc mote them tornom bestälto manga blidhor" MB 2: 257. " wordho bestälte mällan stadz mwrana oc skärmena" ib 269.
beställa (bestælla)
3) ställa i ordning. til at bestella oc tilreda hwset Lg 3: 643.
beställa (bestælla)
4) ställa, ställa till, bestyra, anordna. willde the thz anders bestella RK 2: 2314. " jach vil mz gudz hielp beställa swa at mine ther engin scadhe fa" ib 4620. ib 2574. engelbrecht haffde forre swa bestäld ib 1172. ib 998, 1634, 2004, 2211. " sa haffde han mz sin sendebud bestelt" ib 8033. " ib 1: (sfgn) s. 182. "Lg 3: 449, 620. -- besörja, foga anstalt om. med ack. bestelte hans stykke RK 2: 8036. " korn oc hwete bestälte (parari constituit) han alla wäghna" MB 2: 146, " hans hwstru vtan hans withu togh sik bondha en aff hans wenom ch näste SOm thz hionalaghit bestälte (unum de amicis ejus et pronubis) " ib 116. " jach haffuer och nw bestilth mijnä budh til aabo" FM 350 (1507). BSH 5: 147 (1507). " ösgötha beeställer alla knuth äskilsSOn them alla tiil hopa halla" RK 3: 3180. " alla myna nalatna haaffwor och ägodela skipa och beställa i gudz äro effther mynum wilia" SJ 258 (1457). - med prep. um. beställa om rikesens bäste RK 2: 5388. ib 6698. bestillä om drycker FM 350 (1507).
beställa (bestælla)
5) uträtta, utföra. the SOm. .. swa all tingh bestella MB 2: 202. ib 287. " mädhan alt thzta besteltes oc giordhes" Lg 3: 274. SO 82. SOns Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM XII. " för än erik fik bestelt sin wilia" RK 2: 3006. - part. pret. bestäld, beskaffad. all thing waro wäl bestält mz jwda MB 2: 236. thu äst gräselika bestält i thin skapnat Lg 671.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so beställa may have also been written as bestælla

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • bostella: -ed BSH 5: 62 (1505).
  • bestillä FM 350 (1507).
  • -er , te, -ter),
  • beställa sik , gå till väga. fik wndhersta allaledhes hwru han sik bestält haffde mz sinne gudhelike dotter Lg 3: 274.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛋᛏᛅᛚᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Back