Beställa

Old Swedish Dictionary - beställa

Meaning of Old Swedish word "beställa" (or bestælla) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

beställa Old Swedish word can mean:

beställa (bestælla)
3) ställa i ordning. mith glas är lwpith. bestellen j seghlith som ären wnge PMBref 336 (1519).
beställa (bestælla)
4) ställa om, styra om, bestyra. schole wii nw strax bestelledh alla wegna offuer alt sweriges rike. .. at ingen schall arga. .. konung cristiern Rydberg Tr 3: 308 (1471) ., - oMBestyra, oMBesörja; skicka, översända. som the forröda hielp framdelis till room beställa skola Troil 2: 372 (1472).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so beställa may have also been written as bestælla

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᛋᛏᛅᛚᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMBref
Vadstenabrodern Peder Månssons bref på svenska från Rom till Vadstena kloster 1508--1519. I Småst på Fsv.
Rydberg Tr
Sveriges traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar. Utgifna af O.S. Rydberg. Del. 2, 3. 1880--95.
Troil
Skrifter och handlingar til uplysning i svenska kyrko och reformationshistorien. [Utg. av U. von Troil.] 1--5. 1790--91.
➞ See all works cited in the dictionary

Back