Blaster

Old Swedish Dictionary - blaster

Meaning of Old Swedish word "blaster" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

blaster Old Swedish word can mean:

blaster
1) (vindens) blåsande, blåst, storm. aktadho ey wädhirsins lätlikhet ok bläst Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 263. Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3039, 3: 3574. " j storom blääste ok räghne" LfK 241. " j siosins blest" Bil 853.
blaster
2) blåsande, andande, andedrägt. ensammin blästin optände ey eldin Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 141. af. .. manzsins bläst ib 368. " blästin ingaar oc vt at näsomen" ib 2: 299. ib 3: 427, 441. " the män waro Aldra wärst mädher thera onda bläst" Al 5140. - särsk. om ormars och drakars andedrägt. en draki som drap dighart folk af staþenom mz sin etarblandaþa bläst Bu 490. ib 506. Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 74. MP 1: 137. Al 5046, 5047. " flyis hans vmgangilse swa som etirfuldz orms etir oc blästir (siliBus)" Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 292.
blaster
3) blåsande som åstadkommes genom blåsbälg. swa ath blasten taker pa järn tenana PM XLVI. Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 15.
blaster
4) ingifvelse, inveAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKan. oPMäktis han aff modhirna bläst oc radhom Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 77, ib 91, 4: 251. " mz smeker oc högfiärhenna bläste" LfK 55.
blaster
5) väder, väderspänning. fordriffwer ont wäder oc blest i magha LB 7: 10. ib 8: 45.
blaster
6) svulst, inflammation? fordriuer. .. Aldra inälua bläst (non modo parotidas verum quoscunque tumores) LB 5: 81. for bläst (genom blåst el. drag vållad sjukdom?) oc böldh i öghön ib 77. " for köldh och bläst i ögon" ib 7: 57.
blaster
7) blåsande (på ett muskikAliskt instrument). Alt war enskyns bläster til höghtidha oc färdha MB 1: 389. ib 330. - Jfr eter-, färdha-, horn-, horna-, höghtidha-, in-, ludher-, ludhra-, samnadha-, sighers-, ut-, vädher-, vädhers-, öghna-blaster.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • bläster el. blester),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛚᛆᛋᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back