Bliva

Old Swedish Dictionary - bliva

Meaning of Old Swedish word "bliva" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bliva Old Swedish word can mean:

bliva
L.
bliva
at the. .. äkke blifwen hängiande a korseno STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 205. . med inf. blifwa swa j frida STanda STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 1427. - med prep. vidher, behålla. wnnom iþär at bliuä viþär þän rät Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 636 (1347). " ther wil iak wider bliffua" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 3670. - lata blSTephens. 1849.">Iva, låta bli, upphöra (med). j thesse STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bok aff hersskap scriffwa wil jak om STundh nw latha bliffwa Dikter och rim. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1881--82. SFSS.">MD (S) 281.
bliva
2) qvarlemnas el. blifva på vSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alplatsen, STupa. the andre bliffue STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alle SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 354 (1507). - gå förlorad. bleff ther och eth skep wid STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alandh aff köninxbärgh SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 355 (1507). wänt tik aff slikom lösom bannom, swa framt at thu bliffwer ey widh thz (d. v. s. går derför förlorad) äwerdelika STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTerfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 141.
bliva
3) hålla ut, lefva. var thz visselica STort vnDir hurw apoSTlane. .. gato blifwit (suSTycken på Forn Svenska.">BSiSTerent) vidh thässin ordhin STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 178. - lefva, vara. bliiff hel Dikter och rim. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1881--82. SFSS.">MD 40. " blifwin badhe heel ok säl" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 4244. " bliff thik badhe heell ok säl" ib 2854. þän sik vildeg bätra oc blifa i renleke STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Avt) 180. at vi. .. skulu blyfua (vSTephens. 1849.">Ivamus) i thässe värld i välmattande täSTillor. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPran mot kötzsins luSTa oc rätuislika. .. oc millelica STillor. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 124. " husit huar the blifuo (erant sedentes)" ib 1: 167. " han bleff (erat) j ödmaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKom" ib 169.
bliva
4) blifva, varda. " manghe bliuu döþe af baþom lutumen" Bu 177. " at. .. iak dödher blifuar" STycken på Forn Svenska.">BSH 1: 166 (1376). bleff dödhir STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 28, 49, 124, 155. STillor. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 131. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 937. STephens. 1849.">Iv 517. MB 2: 16, 80, 93, 277. -- blifva af. spordhe sanctus germanus hwar brödhirne waro bliffne (hvad det hade blifvit af bröderne) ST 286. ib 531. Di 281. " han wilde gerna wita hwart hans fadhir ware blifwin" ST 51.
bliva
1) qvarlemnas, gå förlorad. fför tyuSTe skär ppa een STen bleff bade skipp ok gotz j gen STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (sfgn) s. 184.
bliva
2) blifva qvar, blifva öfrig, återSTå. mz thy watneno j gän war bliffwit MB 2: 282. " bliffwo j gän fäSTillor. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPtan tusandh män" ib 93. ib 89. - Jfr STephens. 1849.">Ivir-, saman-, til-, vidher-, äptir-blSTephens. 1849.">Iva, samt heMBlSTephens. 1849.">Iver.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • blyfua. bliver, blef, blivu, blivin.
  • bliva ater , blifva qvar, qwarstanna, förblifva. nar han blef atir i mönstreno Bo 136. " bleff han atir ensamin a sinom bönom" KL 21. " thän hälghe mannin bleff atir j storum hugnadh" ib 34. " hans son bleff atir blindir j sinne willo" ib 31, ib 64, 65. Bir 1: 168, 2: 329. Iv 3658. Jfr ater bliva.
  • bliva igen ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛚᛁᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back