Bol

Old Swedish Dictionary - bol

Meaning of Old Swedish word "bol" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bol Old Swedish word can mean:

bol
L.
bol
3) mindre jordegendom, torp. kärde niels j spanga til anders olson j ytrabynom om it bool som heter bolsmora vid risingis mark ... thät haffuer aff alder ligit wnder peder monsons gard j risinge Uppl LagmanSDomb 25 (1490). vndher qwärnena ligger 1 litith bool VKJ 129 (1447). jac. .. oc miin husfrw. .. kännomps oss. .. haua vnt oc giuit. .. i gränna sokn i medhalby en gardh. . .; item i siggathorp. .. en gard i järnesthorpa sokna; item i yggelstorp. .. twa gardha. . .; item eth bool li sandzrydh SD NS 3: 259 (1447). Jfr SDw 2: 1201. 4) jordegendom av visst mått eller värde. lJfr voiommaa, Finska Fornminnesföreningens tidskrift XXVII, s. 94. ff. bona mea in alandia, vilia dicta getu, parrochia finnaström, videlicet, vnum bool, similiteter cum demibus, agris, pratis, siluis, piscariis, pascuis et aliis quibuscunque adiacenciis Svartb 19 (1332-38?). ib 88 (1351). for huilka peninga panthsäther jach the for:da domkirkio i abo eth booll ljordh och fem mark skattä aff myno faderne i 219 (1400). ib 240 (1410). i rynnarwme 1 gardh; han ligger fore 1/2 bool ok 1 fiärdwngh aff eno halffwo boole VKJ 160 (1447). Jfr attungs-, biskops-, fiärdhungs-, kirkio-, klokkara-, löpa-, löps-, nytia-, prästa-, pänninga-, pännings-, qvärna-, vitnis-, ödhis-bol.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • bool.
  • baal Svartb 88 (1351)
  • *bola byr ,
  • *bola stadher
  • -städer) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
Uppl Lagmansdomb
Upplands Lagmansdombok 1490--1494. Utg. af K. H. Karlsson. 1907. SFSS.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
➞ See all works cited in the dictionary

Back