Bol

Old Swedish Dictionary - bol

Meaning of Old Swedish word "bol" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bol Old Swedish word can mean:

bol
L.
bol
1) boning. " hann foor vp till hynnerikis helga bool" MD 69.
bol
2) gård, landtgård. " waro ther a boleno for honom flere nidherfellugh hws" SD NS 2: 259 (1410). " alt fodher skal å bole nötas" GS 72 (1514 ; på båda dessa ställen är det fråga om en gård som innehafves af landbo). pro prediis ipsius in linhofd que wlgariter dictuntur bol SD 1: 437 (1266); möjl. att föra till 3.
bol
3) nybygge, torp, på allmänning el. utmark upptagen lägenhet el. gård. ju silua. que rudhaskoghæ dicitur. .. mansiones et habitaciones. dictas wigariter bool sibi reeceperant ac edificia construxerant SD 4: 509 (1336). " vnum bol, siue vtskipth, iuxta curiam nostram" ib 3: 548 (1322). en gammel konungx gardh. .. och eth bool ther vnderligger FM 182 (1504). omnia. .. bona mea in hoffgierde. .. cum mansiuncula olaui skallæ dicta bool SD 4: 743 (1340). " quod. .. priorissam de guthem super duabus mansionibus, dictis bool, in havän situatis. .. impetitis minus iuste" SD 3: 162 (1314, bref till inbyggarne i Vartofta härad). illud bol. .. quod colonus hemwid primus incoluit ib 1: 228 (1222-30, bref utfärdadt af kon. Erik Eriksson). uice istius bol claustro abiudicatj reddimus aluastri claustro totam nostram terciam partem in duobus bolum que habent in grutbec ib.
bol
4) hemmen, hel gård, jordegendom af visst mått el. värde enn parte sua quam babuit in froalc que dicitur vnum bol SD 2: 202 (1299). duas mansiunculas integras que nocantur bol cum omnibus pertinentijs suis ib 1: 93 (1167-85). mansiunculam integram que uocatur bul cum omnibus appendiciis suis ib (1167-85). predia mea, videlicet duo bool, vnum ad orintalem partem et aliud ad occidentalem in villa dicta wagleue, cum omnibus eiSDem prediis attinciis ib 4: 235 (1331, nyare afskr.). ib 262 (1332, nyare afskr.), 378 (1334, nyare afskr.). recipiens ab eodem domino. .. pro predijs predictis, predia infrascripta, videlict duo bol, in villa waghlewi. . .vnum bol in ælghsiohult. .. et vnum dimidum attung in villa tunum ib 263 (1332); de hittills anförda språkprofven skulle möjligen kunna föras till 2 eller 3. recognoscimus nos partes nostras in skærfsiorydh. .. uendidisse, videlicet in markasamoghla fiardhong, cuius medietatem possident monachi, scilicet quinque bool alia quinque bol vendidimus. .. in vtroque tam starflohult quam skarfsiorydh. .. dimidium bol in skærfisoryd tantum,. .. dimidum bol in vtroque. .. integrum bol in vtroque SD 3: 54 (1312). " possident integrum bol et dimidium" ib 55. " execpta quarta parte de vno bol" ib excepta quarta parte vnius bol ib. vnum bool et vnum attungxbool ib 4: 170 (1330, nyare afskr.). vnum dimidium bool in sibboby ib 77 (1328, gammal afskr.). " eet halfft bool ib" NS 2: 143 (1409). tre öraland jordh i kylunge i resbo kyle oc een tridiungh aff eno bole i sama boolstadenom ib 1: 668 (1407). " alt wort godz i bornaby som är eth halfft bool iordh och nyo markskatta" ib 2: 304 (1410, nyare afskr.). - Jfr Hildebrand, Sv. Medeltid 1: 245 f.; Falkman, Om mått och vigt i Sverige 1: 122 f., 169 f.
bol
5) en af de delar hVari uti Finland en socken (med afs. på skatteuppbörden) Var delad. BtFH 1: 324 (1463), 325 o. s. v. Jfr bolman. - Jfr arVa-, attunGS-, biskops-, bygninga-, fiärdhunGS-, frälsis-, gipto-, kirkio-, landboa-, löpa-, marka-, nat-, natta-, nytia-, proVasta-, prästa-, vitnis-, ängia-, öþe-, ödhis-, öris-, örtogha-bol samt bole, böle.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • bool.
 • bul SD 1: 93 (1167-85)),
 • bola bro ,
 • bolaman
 • bole- )
 • bolaskipte
 • -skifti )
 • bola täkia
 • -täkkia )
 • bolsaker ,
 • bolsbryghþi ,
 • bolsmärki ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
GS
Några Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
➞ See all works cited in the dictionary

Back