Bol

Old Swedish Dictionary - bol

Meaning of Old Swedish word "bol" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bol Old Swedish word can mean:

bol
1) bål, STam. " i vinträno som hauar þe þry bol ok löf ok frukt" Bu 185. " träsins bool" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 132. ib 133, 280, 2: 128, 329, 3: 62, 452. 4: 239. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 24. ST 220. " the spikane räkto lankt vt owir korsins bool" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 268. - STjälk. thz blomSTrit wäxST af trem rotom rättom STiälk älla Bul STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 175. thz är GOdher bwl som axit hawer i ändanom GO 956. - Jfr träs bol.
bol
2) bål, kropp, växt. hans boll var STakkoter (STatura brevi) Ansg 179. hans boll var högir (STatura procerior) ib.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • bool.
  • boll.
  • bul KL 24 ; Bir 1: 175, 4: 239 ;
  • -in Bir 2: 128 ;
  • -ane ST 220.
  • bwl GO 956.
  • -ar) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
➞ See all works cited in the dictionary

Back