Bön

Old Swedish Dictionary - bön

Meaning of Old Swedish word "bön" (or bøn) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bön Old Swedish word can mean:

bön (bøn)
L.
bön (bøn)
1) bön, i sht bön till Gud. fik mz bön in koma i kiRKiona Lg.">Bu 30. " sagdhe. .. ey vara moghelikit synia sik bön" Lg.">Bil 658. " badho them mz ödhmiwkom bönom KLemning. 1860. SFSS.">Bort fara" MB 1: 311. " at hans böne ok hans KLemming. 1862.">Almusa waro guþi töka" Lg.">Bu 4. " iak beþes aff minom syni tua böne ib 13. at biþia litla stund sina böne tel vara fru naþa" ib 30. MB 1: 204. " godha bönir, mäsSOr oc tidher ib 358. skKLemming. 1862.">Al iak. .. höra thina bön" ib 188. gudhlika bönir Lg.">Bil 658. " waro idhkelikin a waku ok fasto ok bönum" KL 53. " ther sculin j finna twa män a bönum" Lg.">Bil 127. " stodh ther a sinom bönom" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 100. at the. .. skulo hafua mic i godhom bönom SD NS 2: 293 (1410). - det SOm genom bön begäres. för än hon finge sina bön Lg.">Bu 55. KLemming. 1862.">Al 2973. RK 1: (sfgn) s. 189.
bön (bøn)
2) förbön (för en SOm förbrutit sig). epter dandemans sköön ok böön SO 82.
bön (bøn)
3) af undersåtarne på grund af landsherrens begäran frivilligt lemnad afgift (i denna betydelse förekommer ofta Mnt. bede, hvaraf bön i denna användning troligen är en öfversättning). vtan the hanom nakan bön vnna wille SOm han mz them matte försculle RK 2: 1720. - (bönom för lönom Bir 3: 380 .) - Jfr friþ-, kärleks-, siäla-bön.
bön (bøn)
1) böns hållande, bedjande, böner. nar hon war i sith gudelika bönohKLemming. 1862.">Aldh Lg 3: 406. ib 263. " skula the skipta nagath aff mynom clenodys. .. mynne fatige siäl til bönahKLemming. 1862.">Aldh (till förböner för)" FH 3: 65 (1445). " hafua mik. .. j theris amynnilse ok bönaholdh" ib 5: 106 (1486).
bön (bøn)
2) förteckning på dem SOm särskildt inneslutas i ett KLosters förböner. ath mit nampn skKLemming. 1862.">All inscriffues j böne hold FH 5: 201 (1509). Jfr bönhKLemming. 1862.">Ald.
bön (bøn)
1) bön, begäran. " thaghnade wm sin böna maKLemming. 1862.">Al" Lg.">Bil 658.
bön (bøn)
2) frieri. " swenin stodh stadugher a böna mKLemming. 1862.">Alum til KLemning. 1860. SFSS.">Bondin gaff hanum sina dotter" Lg.">Bil 617. Lg 3: 695.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bön may have also been written as bøn

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • -ir.
 • -ar: bönana VKR 55),
 • böna bok
 • böne- )
 • böna bref
 • böne- )
 • böna hald
 • bönohald Lg 3: 263.
 • bönohaldh ib 406. bönaholdh. böne hold),
 • böna hus ,
 • böna hälde
 • bönehelde )
 • böna kamar
 • böne- )
 • böna mal
 • böna stadher ,
 • böna time
 • -tima )
 • böna vin ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚯᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back