Bön

Old Swedish Dictionary - bön

Meaning of Old Swedish word "bön" (or bøn) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bön Old Swedish word can mean:

bön (bøn)
L.
bön (bøn)
1) bön. " larens ej fullelige neka kunde uthen föll till bön oc bad att" SToria. 1816 ff.">HSH 16: 84 (Brask). - bön till Gud; avdelning av fadervår. tre förSTa böner ällir bidilse (utav fadervår) höra til the högra som äwärdelikin äru SpV 556. - bön, besvärjelse. hon hade bidit ena ondha bön fore jacob byssaskytta STb 1: 282 (1481).
bön (bøn)
2) förbön. " for dandemanna bön skul vntom wi honom sith liiff" JTb 15 (1459). gaffuo fogodin. .. borgameSTarene och raadet herman renttell liffuet fore. .. frv ingeborges. .. bön skuld STb 1: 262 (1480) etc. Jfr sunnodagsbön.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bön may have also been written as bøn

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -er.
  • -ar MP 4: 44.
  • -or Hel män 260) ,
  • *böna läsning
  • böna mal
  • böno- GU C 20 s. 487),
  • *böna man
  • *böna offer ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚯᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
JTb
Jönköpings stads Tänkebok från 1456--1548. Utg. af C. M. Kjellberg. 1910--19. Bilaga till Meddelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.
➞ See all works cited in the dictionary

Back