Bön

Old Swedish Dictionary - bön

Meaning of Old Swedish word "bön" (or bøn) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bön (bøn)
böna. "lithin är wina rön tho thz ware ey vtan een bön (dote fabe modice patet ardor mentis amice)" GO 224. ärther och böna RK 3: (till. om Chr II) 6403 (i rimslut). tagh böner LB 2: 9. " sywder man böner j win" ib 60. " i [1] karp bönner" BtFH 1: 231 (1509).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bön may have also been written as bøn

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -ir.
  • -ar ?),
  • böna blomster
  • böne- )
  • böna miöl
  • böne- )
  • böna sudh ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚯᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back