Bort

Old Swedish Dictionary - bort

Meaning of Old Swedish word "bort" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bort Old Swedish word can mean:

bort
L.
bort
1) "i väg", Bort. han skAl Borth ST 94. " tha thin lykka Bort forskinner hwar wen Bort fra tik rinner" MD (S) 296. " fara lankt Bort" Bo 12. " gik han Bort thädhan Bort vndir öknena" ib 160. " han foor thädhan ower sitiam öSTer Borter ij wärlina fram" Al 3946.
bort
2) Borta skAl henne skipas. .. särlikit mak, Bort fran androm Bir 5: 43. " siþan appoSTolus var Bort af härbärgheno" Bu 183.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • bröt L.
  • brot L.
  • burt.
  • bordh Di 218.
  • borter Al 3946. eg. samma ord som bröt, väg),
  • bort ivir
  • -ower )
  • bort um
  • -om )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᚱᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back