Bortlata

Old Swedish Dictionary - bortlata

Meaning of Old Swedish word "bortlata" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bortlata Old Swedish word can mean:

bortlata
L.
bortlata
1) lemna från sig, lössläppa. " wara fanga wiliom wi ey bort lata" Al 3017.
bortlata
2) bortskicka, afskeda. " wil ey annan borth latha" SO 50.
bortlata
3) aflåta, föryttra. " vm nakar rikesins deel bortlätis (Alienaretur) mz nakrom gafwom" Bir 3: 399. ib 400. " skAl. .. ey bort late gamull gooz" ib 5: 24. " han hafuer thes fulla makt thetta godz sälia, gifwa, skifta oc bort lata" SD NS 1: 99 (1402). - Jfr lata bort.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -läta )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᚱᛏᛚᛆᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back