Bot

Old Swedish Dictionary - bot

Meaning of Old Swedish word "bot" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bot Old Swedish word can mean:

bot
L.
bot
1) bo, förbättring, hjälp. " iutha sautho them vilia ratha a bott huatt the haftho giort iosep a mott" Saml 34: 280. " hoo är then läkare meg kan thetta bod rada" Troj 197. 5) bot, bättring, botgöring, i sht yttre botgöring. satisfaccio. .. both ok bäthringh STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20. s. 547. jak. .. anamadhe ok hende böter ok bätring aff skälekom manne nissa dauidsoni for min son lassa. .. som for:de nisse dauison aff daghum togh SD NS 3. 384 (1418). feSTe nisse dauidson wt böter, som är x mark swenska päninga !UDDA_TECKEN? (1/2) pund wax meth messom, almosa ok pelagrims gangom ok flerom godhom gerningom, som en criSTin man bör at göra äpter sin dödha iämcriSTin ib. thy scal mannen antigi näspä sik sielfuer här mz boot ok bädringh, eller STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUd nepser hnom j STranga domenom SvKyrobr 200. ath han holda the bott och bätringh, som honom worder fore lagt, tha han tagher openbrea script STb 1: 337 (1482). laurens mangsson skal til domkirkiona j vpsala och taga script, both ok betring for sina synder ib 2: 92 (1485). Jfr kirkiothak-, lytis-, manz-, siäla-, thak-, vadha-bot.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • boot.
  • bod Troj 197.
  • bott STb 1: 337 (1482) , Saml 34: 280.
  • böthen PK 64.
  • böter) ,
  • bota lös
  • -lööss )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Saml
Samlaren. Tidskrift utgifven af Svenska Literatursällskapets arbetsutskott. 1880 o. följ.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back