Brutpänningar

Old Swedish Dictionary - brutpänningar

Meaning of Old Swedish word "brutpänningar" (or brutpænningar) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

brutpänningar (brutpænningar)
. m. pl. L. pennigeböter.. .. oc thär mödh vnnom wij oc giffuom. .. thy sama watzstnea clostre allan konungxlican rät saaköra och brutpäninga aff allom clostsens gotzom hionom tiänarom landbom oc landbo hionum ä hwar the hälzth kunno saki wardha i rikommen Priv o skyddsbr 180. lib 188.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so brutpänningar may have also been written as brutpænningar

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᚢᛏᛕᛅᚿᚿᛁᚿᚵᛆᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Priv o skyddsbr
Privilegie- och skyddsbref för Vadstena kloster utfärdade af K. Kristofer åren 1442 och 1444. I Småst på Fsv.
➞ See all works cited in the dictionary

Back