Dirva

Old Swedish Dictionary - dirva

Meaning of Old Swedish word "dirva" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dirva
djärvhet, dristighet. aldrig gik thz aff myna dyrffwo sätia krij oc ärlig mz grecana Troj 247. - djärvhet, förmätenhet, oförsynthet. biscopen sände honom framdelis til pauan ath taga aflösn for the dirffwona ok syndena som han hafde giort MP 4: 139.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • dyrffwa )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛁᚱᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back