Dirva

Old Swedish Dictionary - dirva

Meaning of Old Swedish word "dirva" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -adhe: dyrffwade Troj 82.
  • dyrffwadens ib 166) ,
  • dirva sik , djärvas, drista sig, våga. jngen aldrig dyrffwade siig orädeliga opsätya siig j moth oss Troj 82.
  • *dirvas til , djärvas, drista, våga. ther ära nogre, som ider myked offuerwoldh oc orett haffwa giort oc göra, oc i dirffwens ey till thz mz retta at widergöra Uppspriv 15 (1469). Jfr tildirvas.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛁᚱᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:


Back