Dirva

Old Swedish Dictionary - dirva

Meaning of Old Swedish word "dirva" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dirva Old Swedish word can mean:

dirva
L.
dirva
1) göra djärf, uppmuntra. hon affäggiar mannen aff allom godhgärningom oc diruir til alla synd MB 1: 45.
dirva
2) djärfvas, våga. " dirþe siþan aldregh coma när hänne" Bu 23.
dirva
1) vara djärf, vara förmäten, yfvas. hon är oc the ther. .. ey veet dyrfwas Bo 41. " dirfwas af nakre sinne for skuldan" Bir 1: 364. at han skuli ey trösta a sik älla dyrfwas aff sik ib 2: 37. Ber 8.
dirva
2) blifva djärf, fatta mod. the dirfuas alle aff hans froma Iv 2356.
dirva
konj . må drista) jngen broder i äMBeteth hanom til sig taga SO 85. ib 87. SR 20. diärffuis ingen brodher eller syster til at neka mynnes bekar TS 20. ib 25, 27. " han eller hon diärffz ey att komma i wårt compani" TS 21. ib 22 (diärffz i båda dessa ex. förekommer i ett gammalt aftryck af origi nalet; detta har utan tvifvel haft diärffuis, pres. konj). - Jfr til dirva.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • dyrua.
  • dyrfwa.
  • dörffua.
  • dörffua.
  • dörffwa. derua. derffua. diärffua. -ir, þe),
  • dirva sik , blifva djärf, blifva förmäten. ther han tok sik aff dirwa Bir 2: 334. - refl. dirvas,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛁᚱᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
TS
Timmermäns Skrå af 1454. I Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back