Domber

Old Swedish Dictionary - domber

Meaning of Old Swedish word "domber" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

domber
1) tillstånd, förhållande, väsende, beskaffenhet. Se SDw 2: 1208. 5) beslu. jngen there kan mere onth görä än gudz doomer ok tillaat hanom tilstäder Sv Kyrkobr 185. 7) dom, domshandling, domstolsförhandling; särsk. om yttersta domen. haldä enä messä i hwariä hwkä til doman fore sancta byrgittä altare SD NS 3: 150 (1416). " eth tekn at sanna almennelcia wpresilse tilkommande wm ytarsta domen (in signum vere resurrecionis)" Mecht 99. - Jfr härads-, häradshöfdhinga-, konungs-, lagh-, laghmanz-, manilsa-, värulds-domber, ävensom alder-, arm-, barn-, barns-, eghin-, gudh-, hor-, hälghe-, iungfru-, klärka-, krank-, kristin-, känne-, läke-, lär-, man-, mö-, qvin-, siuk-, spa-, sven-, thräl-, villo-, vis-, änkio-domber.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚮᛘᛒᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back