Dul

Old Swedish Dictionary - dul

Meaning of Old Swedish word "dul" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dul Old Swedish word can mean:

dul
L.
dul
1) döljande, undandöljande, undanhållande (av egendom). " han wille enga löpt hella äller nokra sämmio, äpter thz ath the hafdhe lagt honom dul ok tiwfri til" JTb 7 (1456). " ath huar sig förware för noghz dol eller annan otroo, om byte kan falla" Arnell Brask Biᴵ 19.
dul
2) nekande. " tha biscop henric eskede aff larense at see swadana breff bar han ther del paa oc sagde sig intet breff haffva" HSH 16: 87 (1527).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • dol Arnell Brask Biᴵ 19. HSH 16: 87 (1527) ),
  • *duls bot
  • dyls- )
  • dulsmal (dols- STb 1: 381 (1482).
  • dolz- ib 3: 301 (1496). ib 5: 37 (1515) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚢᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
JTb
Jönköpings stads Tänkebok från 1456--1548. Utg. af C. M. Kjellberg. 1910--19. Bilaga till Meddelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back