Dvali

Old Swedish Dictionary - dvali

Meaning of Old Swedish word "dvali" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dvali Old Swedish word can mean:

dvali
1) = dvAla 1. hafdhe ligath ena stund ij dwAla Fl 359. Iv 424 (i rimslut). Lgren. 1875.">LfK 224. en andeliken dwAli ällar sömpn Su 5. Lg 3: 360. lat mik liggia oc haffua dwAle (sofwa, hafv ro) Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 3533.
dvali
2) = dvAla 2. jak seer vadha vara j duAlanom Bir 2: 197. MB 1: 244. Lg 3: 308, 473. Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 748, 2: 908, 2722. vtan dwAla Al 1740, 8566, 10500. Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 4797. " fore vtan dwAla" Al 7601, 9037 (på samtliga under 2 från rimveAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK citerade ställen förekommer dvAla i rimslut). Jfr döds dvAli.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • dvala drykker ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚠᛆᛚᛁ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back