Endels

Old Swedish Dictionary - endels

Meaning of Old Swedish word "endels" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

endels
till en del, delvis. " en dels radenom nerwarande" SJ 179 (1449). " hon är samansat een deels aff sancti bernardi reghlo" VKR 55. min wisdomRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir maa endels wndirstas oc begripas än aldrigh fulkomplika RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 91. " eendels äre the dieflä ok eendeles adams barn" LfK 239. RK 2: 243, 8627, 9165. MB 2: 41, 141, 155. Su 265, 365. haffue the. .. oss vnderuist om en deelz, hwat tinde ther a ferde äre BSH 5: 107 (1506). - SuBStantivt i st. f. en del. MB 2: 238. " endels ther aff til hörir hircano" ib 286. Jfr en del under del.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • een deels. en deelz. eendels. eendeles),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᚿᚦᚽᛚᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back