Enliker

Old Swedish Dictionary - enliker

Meaning of Old Swedish word "enliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

enliker Old Swedish word can mean:

enliker
1) ensam. " thär gik han ensamin oc enlikin in j kirkiona" HSH 9: 8. een eenlik quinna KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 210. LfK 58. Bergström. 1868--70.">Su 93. - ensam, enslig, afskild. til at fly vaþa oc fa guz naþa oc viþirkänno dughir mykit enlik vmganga (secretior conversatio) KL 188. " mins enlika liuärnis vmgangilse ib 213. enlikit liuärne i ödhknum" ib 258. LfK 60. i warom enlikom bönom ib 61. " i enleko rwme" ib 59.
enliker
2) enskild. " i almännlikit äller i enlikt ärände" SD 1: 668 (1285, gammal afskr.).
enliker
3) särskild, synnerlig. " mz swa enlekom fördel" Bergström. 1868--70.">Su 14. ib 313.
enliker
4) uteslutande? " haf ekke enlekin kiärlek" Ber 275. huan en. .. som synderlika wil täkkias gudhi, han skal hanom enligare wara (vara honom mera uteslutande hängifven?) oc sökia Bergström. 1868--70.">Su 263.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • eenliker.
  • enleker.
  • enlikin.
  • enliken Su 93. enlekin (ack.). enleken LfK 58. enlig),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᚿᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
➞ See all works cited in the dictionary

Back