Ens

Old Swedish Dictionary - ens

Meaning of Old Swedish word "ens" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ens Old Swedish word can mean:

ens
L.
ens
1) af samma slag, enahanda. " thin sidher ok min är ey ens" Al 2123. ib 5837. " hans kiortil ok blomor Alt eens (af samma färg) Varo" Fl 1303. " SOnsins wili war Altidh eens (conformis) mz fadhersins wilia" SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su 196 ; jfr 2. - attributivt. enahanda, lika. samme. Alle the SOm Bo i enom stadh äre eens (Cod. B ener 538) män MB 1: 142. " äru tässe scripter twa ludande aff ens sinne" SJ 206 (1451). " ib 207 (1451). - det samma. äkke är badhe ens at väria sin hedhir mz storo äruodhe ok ägha han i godho maki" Bo 109. " thom samom Varom herrom oc husBondom Var Alt ens (inVallius. 1850--54.">Differens) huat hällir vi älskadhom thik gudh. .. älla ey" Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 472. - på samma sätt, lika. waar Alder Allan eens deela (föParentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKlaradt genom följ. vers: ey lifwer länger en än annar) Al 6150. war klädher wara Bode ens skoren Vallius. 1850--54.">Di 296. ib 301.
ens
2) ense. " wordo sa eens at the wilde hylla hanum" Vallius. 1850--54.">Di 6. ib 204. SJ 57 (1430). Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 1266, 1466. SO 8, 31. - med gen. the wordo thes ens tha Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 1311. " ärw thes enas wordhin" SD NS 1: 7 (1401).
ens
3) endast. " i förbindelsen eigh ens. .. utan (iämväl). gudh satte hona til äfftir syn ey ens qwinnom wtan iämwäl mannom" MB 2: 145. ib 164, 168, 180, 202, 203, 221, 359, 260, 265, 290, 291, 298, 312. Lgren. 1875.">LfK 217. SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su 103, 153, 227, 273, 341. Lg 3: 528, 530, 531, 535, 581, 582.
ens
1) Alldeles. willo them owir ens för driffwa MB 2: 232.
ens
2) öfver ens. än tha herrana offuer endzs ey Alle mz mig droge Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (sista forts.) 4642. äffther thz the haffwa warith affwer (för offwer) ens mz them Vallius. 1845.">PM 25. - med gen. tha warto thäs Allä ower ens Va 23. - um ens,
ens
1) ändtligen, nödvänVallius. 1850--54.">Digt? likväl, icke dess mindre? then (bron) skulde nicholaus vm ens iwi gangha Pa 23.
ens
2) ,
ens
1) oafbrutet. " latin swinen skria lwt vnder eens ä wt ok wt" Al 5518.
ens
2) Alldeles, helt och hållet. vnVallius. 1850--54.">Dir eens fordärffwa oc forhäria Alt jwda folkit MB 2: 184. ib 153, 190, 204, 222, 224, 228, 229, 231, 232, 303. SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su 54.

Part of speech: ab, av

Additional information: adv. och adj.

Grammatical aspect: adv. adj.

Alternative forms or notes:
  • eens.
  • enas SD NS 1: 17 (1401)),
  • for ens
  • fore- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᚿᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
➞ See all works cited in the dictionary

Back