Fals

Old Swedish Dictionary - fals

Meaning of Old Swedish word "fals" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

fals Old Swedish word can mean:

fals
1) förfKLemming. 1862.">Alskad. " hwa KLemming. 1856.">SOm fKLemming. 1862.">Alsän kopar säl" SD 5: 639 (1347). " onth sölff ok fKLemming. 1862.">Alst" KLemming. 1856.">SO 159.
fals
2) fKLemming. 1862.">Alsk, svekfull, bedräglig. prädivaþe. huru fKLemming. 1862.">Als oc fiärþa fult ä[r a]lt þätta hems lif Bu 186. " kKLemming. 1862.">Alladho honum forrädhara fKLemming. 1862.">Als" KLemming. 1862.">Al 7864. drapp. .. fKLemming. 1862.">Alsa propheta KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 18. fKLemming. 1862.">Alse propheta KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 10 (de båda sista ex. möjl. snarare att föra under 3 el. 4). mz fKLemming. 1862.">AlKLemming. 1856.">SOm iattom Bu 21. huru the skullo lgita wnnit han mz sinom fKLemming. 1862.">AlKLemming. 1856.">SOm fundom KLemning. 1860. SFSS.">Bo 159. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 89. KLemming. 1862.">Al 9953. " han hawir vanskelikin ok fKLemming. 1862.">Alsan (deBilem) grunduKLemming. 1862.">Al" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 427.
fals
3) fKLemming. 1862.">Alsk, icke verKLig, understucken, oäkta. tel þinna fKLemming. 1862.">AlKLemming. 1856.">SO guþa Bu 521. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 278. " fKLemming. 1862.">Alse barlaam hät nakor" Bil 618. " at fKLemming. 1862.">Alse snille" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 100. fKLemming. 1862.">Als mynt thz KLemming. 1856.">SOm synis wara rät mynt ok är ey KS 28 (70, 30). fKLemming. 1862.">Als peningr ib. " plåghadhe med fKLemming. 1862.">Als (för fKLemming. 1862.">Alse?) wara (för waru) ok fiärd i köpom" ib 74 (182, 81); rättast är kanske att ss särskilda ord fatta fKLemming. 1862.">Alsmynt, fKLemming. 1862.">Alsvara, i hvilken händelse äfven fKLemming. 1862.">Alspänninger bör ss sådant upptagas. - låtsad. at han haui sannelika fullan godhuilia ok ey fKLemming. 1862.">Alsan af vnidanum sinum KS 16 (40, 17).
fals
4) osann, fKLemming. 1862.">Alsk. skodha. .. mällan sannind ok fKLemming. 1862.">Alst KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 206. " thz KLemming. 1856.">SOm scrifwarene sagdho fKLemming. 1862.">Als licamlica" ib 2: 146. " Budadhe fKLemming. 1862.">Als tidhande" ib 222. " fulfölghia. .. sin fKLemming. 1862.">AlKLemming. 1856.">SO käromaKLemming. 1862.">Al" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 193. - osannfärdig. fKLemming. 1862.">Alsä vitnarä KL 143. Ber 105. - orätt? hwath ey hawa quinnonar känt thik nakra fKLemming. 1862.">Alsa böne VKR VI.
fals
5) misstrogen. " han war them gafwom änkte fKLemming. 1862.">Als" KLemming. 1862.">Al 1450. - Jfr ofKLemming. 1862.">Als.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • falst Bir 1: 206 ; SO 159.
  • fals Bu 186 ; KS 28 (70, 30) ; Bir 2: 146 ; Al 9953 (kan vara n. pl.); jfr fals, adv. samt fals, n.),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᛚᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back