Fata

Old Swedish Dictionary - fata

Meaning of Old Swedish word "fata" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

fata Old Swedish word can mean:

fata
1) fatta, taga, gripa. fatar hona (ɔ: röna) KLemning. 1860. SFSS.">Bo 181. fatadho hwar thera andra i fampnen Lg.">Bil 917. " sotin fatadhe hona" Lg 3: 238. - nå. at honom swa thikkir at han näplica än fatadhe the försto (ɔ: trappona; ut vix primum sibi videatur adeptus) KLemning. 1860. SFSS.">Bo 41. - få tag i. all diwra howdh ther han kunne fata Lg 3: 198. " taga fatt på, gripa, fånga. fatadho han" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 86. hedhrin är een af them försto snaromen ther människian fatas oc fangas ij ib 94. Su 390. " the som fatadhe wardha vidh at the widherfresta at stighia owir mwren" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 52.
fata
2) fatta, sluta, innesluta. fatar iak mik (me. .. constringo) mällan thinna vträkta bara arma Su 415. " hon fatadhe sik i altara KLädhin" KL 327. swa fatadher, bebwndin ällir tryltir (ligatus) j nakon orenan oc oloffliggan kärlek Su 365.
fata
3) bestämma, besluta. thz kom tha saa i lagh ath the alle fatadhe een nyan dagh RK 3: 3552. - refl. fatas, brottas. strida. iak dirffwis ey besta ällar fattas widh tik Lg 671.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • fata fore ,
  • fata in ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back