Fata

Old Swedish Dictionary - fata

Meaning of Old Swedish word "fata" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

fata
1) fatta, taga, gripa. göris eth järn STark vordith maxan som en sax swa ath hwat thet fattar wm thes mera haller thet när thet dragx STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 169. - nå. nu fata iac hampnena som jac swa länge hafuir aSTundat Hel män 141. gripa, fånga. thät (ɔ livet) är alt fult mädh smarum oc fatar otalika manga Hel män 142. - wordhe the fatadhe swasom samme drapara ib 207. - gripa, bildl. en dygdhelikin biskopir het cirillus. .. war fatadhir i gudhelika skodan Hel män 154. han war swa fatadhir aff thesso vndre ib 155. - hämta. här wille han fata wtaff ena STarka beusning at. .. Hel män 196. 2) packa (i fat)? om thet prizska breuit, som ludher pa then formägda humblan och jernith, som fornämpnes medh luppa jern, och fates gefla jern i annor fatn, ok engin skipi gamblan humbla vth vidh xl (40) marck STb 1: 475 (1478, burspr). 3) beSTämma, besluta. at the. .. bliffuen widh thessa skipilse om fornämpda bygning oc jnlykke som nw sagt och faST är Nio handl rör Vkl 233.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • fatta )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
Nio handl rör Vkl
Nio handlingar rörande Vadstena klosters fridlysta område, dess inhägnad, tomter och byggnad samt frihet från intrång. I Småst på Fsv.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back