Flyta

Old Swedish Dictionary - flyta

Meaning of Old Swedish word "flyta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

flyta Old Swedish word can mean:

flyta
L.
flyta
1) flyta, drifvas på el. i vattnet. blykistan flöt Bu 210. " archen flöt ower watnen" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 170. " flytir suasom skip mällan bölghior" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 172. wi flutum ifuer eno fiöl Bil 351. " wardhe liwandis creatwr. .. badhe ther kryper a iordhinne, oc swa thz flygher i wädhreno, oc swa thz flyter i watneno" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 157.
flyta
2) Bildl. härflyta. " handenna lif af hofþeno flyar (i rim med liutar)" Bu 74.
flyta
3) flyta, gifva från sig vätska el. var. än the (öronen) flyta KLemming 1--10. 1883--86.">LB 5: 80.
flyta
4) flyta, varaöfvergjuten (med). mz hunagh ok miolk väldar oc flytar iorþen al Bu 77. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 401, 404. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 54. see största delin aff gudz likama. .. j midhwaghu stänktan mädh rödho blodhe. swa som fliutande KL 19 (fliutande bör kanske snarare föras till blodhe, i hvilken händelse exemplet hör till 2).
flyta
5) om lukt: utbreda sig. hans öyrtta lokt skal flyta (fluant aromata ilius) Ber 182.
flyta
6) utbreda sig, sväfva ut. flytande (fluctantium) thankana bang Ber 217. vm thu. .. hafdhe hughin när thik ok läte äkke flytan i värdlinne. i fafängom oc onytlicom thankom Bo 236. " flytir (defluit) han (ɔ: mannin) opta j fafängo" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 307.
flyta
1) utflyta. " orenlighetin ok wagen skal ey flyte Bort aff ögonen" KLemming 1--10. 1883--86.">LB 3: 59.
flyta
2) flyta Bort, upplösas. som hon skulle al flyta Bort i tarom Bo 74. Jfr Bort flyta.
Alternative forms or notes:
  • fliuta.
  • flyutha.
  • flwtu MB 2: 81.
  • flute.
  • flutin , se be-, bort-, up-flyta. flotin, se be-, ivir-flyta. flötin, se inflyta),
  • flyta bort ,
  • flyta in , flyta lin, strömma in. at in matte flyta j mit hiärta thäs hälgha anda nadh Bir 4: 160. Jfr in flyta.
  • flyta nidher , flyta ned, rinna ned. olian flöt allan thän daghin nidher i tyberim flodh Lg 67. Jfr nidher flyta.
  • flyta up , flyta upp. flöt hälakt lik vp fran grunnom Bu 532. MB 1: 236. Jfr up flyta.
  • flyta ut , flyta ut, rinna ut. blodhit ther flöt wt af thino. .. hiärta Bir 4: 160. Jfr ut flyta. - Jfr af-, be-, ivir-, saman-, til-flyta, äfvensom fulflytande.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛚᛦᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back