Fora

Old Swedish Dictionary - fora

Meaning of Old Swedish word "fora" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

fora
fura. " flotane staddos fleste vp aa een stoor fora jnnan älwenne laa" RK 1: 1533. Jfr för.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᚮᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back