Formera

Old Swedish Dictionary - formera

Meaning of Old Swedish word "formera" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

formera
forma, dana, Bilda. " gullit kan ey formeras j nokra gärninga vtan eldzins tilgärning" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Dikt) 270. " jak gifwir thik ämpnit. oc thu formerat sidhan som thik thäkkis" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 183. " sidhan min likame war giordhir ok formeradhir" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 23. takir han (ɔ: Diäfwllin) oc formera sik licamma aff vädhreno ib 3: 200. ib 1: 107, 133, 2: 252. Su 355. MB 1: 35. formeradhe mantzlika röst i thera mwn ib 43. äftir thet han hafdhe them bref fangit all formeradh (motsvarande ställe i Bil har: confirmeradh 895, trol. den rätta läsarten) äptir sinom viliä KL 147.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᚮᚱᛘᚽᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back