Fram

Old Swedish Dictionary - fram

Meaning of Old Swedish word "fram" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

fram Old Swedish word can mean:

fram
posit.
fram
1) fram, ut (så att något kommer i dagen el. blir bemäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom KS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKt). thro hauer sik fäSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">ST oc inneläSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">ST j swa tiokkan mwr thz är SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">SToor skam hon tör ey fram bland herrar oc frwr Dikter och rim. Utg. af G. E. KLemming. 1881--82. SFSS.">MD 394.
fram
2) fram (till en rörelses mål el. slutpunkt), ända. SOm skipp komma hiith oc SOmme komma tiith SOmme komme fram in tiil nylandh KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom KS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 3711.
fram
3) vid tidsbeSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STämmningar: ända (till). han screff ater aff ny wt aff sino hiärta KLemming. 1862.">Alla bibliam fram til sinna dagha KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 27.
fram
4) fram, till fullKLemning. 1860. SFSS.">Bordan. thz skKLemming. 1862.">Al ä fram (vinna framgång) var herra wil KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom KS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 4537. " mente vinna sin vilia fram (få sin vilja fram)" ib (sfgn) s. 191.
fram
5) fram, i riktning mot det SOm ligger framför. wädhrit matte bläsa them badhe hiit oc thiit, !SYNS_DÅLIGT? oc fram SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">ST 419.
fram
6) fram, framåt, vidare. !SYNS_DÅLIGT? skulle tho fram KLemming. 1862.">Al 1968. " wille tho KLemming. 1862.">Alle fram" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom KS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 3704. KLemming. 1862.">Alexander foor tha thädhan fram KLemming. 1862.">Al 8693. " hon föBureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgdhe thässe flodh KLemming. 1862.">Alt fram" ib 4983. " bygdho KLemming. 1862.">Alt fram fore sik ower tyzeland. .. oc bygdho swa wärlDina fram sidhan swdher oc wäSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STer in til iorsKLemming. 1862.">Ala haff" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 3. han vil fram bätir ganga KLemning. 1860. SFSS.">Bo 233. ib 67. KS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Pa 18. Di 65. SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su 138. KLosterfolk. Utg. af F. A. DahBureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1875.">LfK 227, 229, 245. " läten the foghata ella äKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBitzmän thet ey fram om biudha til andra foghata" Gra Gambla Stadgar [såSOm bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GS 28 (1375, orig.).
fram
7) vid tidsbeSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STämningar: fram, vidare. j them litla timanom fram til natwardhin (quæ deinde protenDitur ad cænam) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 119 ; jfr 3. tha. .. mat thu länge SOfwa fram a daghin (fram på, in på) ib 129. " ärwotha langt fram a quällin" KL 206. " när fraKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBäthre liidher KS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Pa aaredh" BSH 5: 352 (1509). - fraDikter och rim. Utg. af G. E. KLemming. 1881--82. SFSS.">MDeles, ytterligare behKLemming. 1862.">Ala theem än fram eet aar SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">ST 491. " bewarar for fram görandom syndom" SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su 317. - koMP.
fram
1) länGre fram, på en främre plats. far vp höghra ok sit främmer meer MP 1: 306. " fräKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBirmeer j huseno skKLemming. 1862.">Al wara eth höghre oc qwämmelikare säte" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 82. - länGre fram, vidare. tha wi fram mera kommom Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 457. wara folkith widh, at the gange ey främmermeer, än them war förra saght KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 330. " föBureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgh mik frammer" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 24. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 50.
fram
2) länGre fram, i det följande. SOm. .. finna ma frammer i þässe KLemning. 1860. SFSS.">Bok Bu 198. Gr 259. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 41, 143.
fram
3) fraDikter och rim. Utg. af G. E. KLemming. 1881--82. SFSS.">MDeles. ware mannenom thz marght afaat, SOm han hawer nw til hedher oc skKLemming. 1862.">Al främmermeer fa KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 86. - vidare, ytterligare. frammer SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Sua sagþe han Bu 4. " viliom vi nu frammer tKLemming. 1862.">Ala nokot af hans pino ib 72. "ib 6. SD 5: 568 (1346). Bil 265, 543. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 1, 34, 111, 126, 131, 135, 259, 262, 263. PK 222. KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom KS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (sfgn) s. 189. SO 104. BSH 5: 69 (1505).
fram
4) ytterligare, mera. hwat thöm främermeer Burdhe än thän gardhin oc hKLemming. 1862.">Alue källaren SJ 159 (1447). " hafuin ij ärath mik främmermeer än siälfuan thik" Iv 516.
fram
5) förmer. " hwilkins thera släkt ther frammarmeer (Cod. A fromare 258) skKLemming. 1862.">Al wardha" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: (Cod. B) 551. then ynGre wardher frammarmeer (Cod. A framare 258) ib.
fram
6) förSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom KS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKande vid koMP.: än, vida. tho matte en man främmermeer giwa sik KLemming. 1862.">Allan til godhgerninga meer än annar KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 101. " myKLo främmermeer bätra" ib 354.
fram
1) framåt. " foro mz honom KLemming. 1862.">Alt fram aat KS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Pa slätta maKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom KS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKena" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 154. ib 236.
fram
2) vidare. " oc swa fram aat" SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su 133. oc sidhan KLemming. 1862.">Alt framaat Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 689.
fram
1) framför. " com en blinder gangande fram for them at gatu Bi 340. j skulen offwirga flodhena fram före idhra mädbrödher" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 4. - aBS. förut, i förväg thinne hälaghet bör väl til, at thu far fram före Bil 852. " sände siin Budh fram fore" SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">ST 531. Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 58.
fram
2) inför. " kKLemming. 1862.">Alladhe KS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Pawen s. Ansgarium fram for sik" Ansg 197.
fram
3) för att vid jämförelse uttrycka ett företräde: framför. vilde huar þera sin KS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Patronum föra fram föri annan Bu 50. " fram (för fram firi) KLemming. 1862.">Alla satter" KS 80 (197, 87). hawär han mål fram for KLemming. 1862.">Al annor creatur ib 2 (4, 2). - framför, mer än han älskadhe mik fram fore KLemming. 1862.">Al skaKS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Padh thing KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 84. " hwi skKLemming. 1862.">Al tha skaKS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Padh thing hedhras fram fore skaKS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om Tungulus.">Paran" KL 309. " milder ok thydhelekur fram firi KLemming. 1862.">All annor wärlzlik Diwr" KS 4 (8, 5). swa myKLo mere löön skulu the taka i himerike for thera ärfwodhe framfore them SOm framfarne äru (tanto prædecesSOriBus. .. majorem lin futuro mercedem) SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su 426.
fram
4) " i jämförelse med. KLemming. 1862.">Alt thz värlzlikt hop var oc glädhi: thär thikte honom änkte vm vara fram fore the äro han SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STundade til a gudz väghna Bil 860. " litla äro kan wärlin gifwa fram fore ewerdhelika at lifwa" KLemming. 1862.">Al 26. " är lithet batat, ällar wnnit, fram för thz KLemning. 1860. SFSS.">Bordhe sik" KLosterfolk. Utg. af F. A. DahBureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1875.">LfK 145. Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 134, 486. KLemming. 1862.">Alt thzta ware mik än lidelikit fram för thz at iak wsKLemming. 1862.">Al tith fadherlika. .. änlithe wredhgadhe SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su 42. äru the faa fram fore hineib 424.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
 • frammer Bu 4, 6, 72, 198 ; Bil 265, 543 ; MB 1: (Cod. B) 530 o. s. v.; Bir 3: 24.
 • frammeer MB 1: (Cod. B) 525, 2: 50. fram meer ib 1: 143. främmer ib 41 o. s. v. frammarmer MP 2: !SYNS_DÅLIGT? frammarmeer SD 5: 568 (1346); Gr 259 ; MB 1: (Cod. b) 551.
 • framermeer SO 104.
 • främermeer MB 1: 259.
 • främmermeer ib 86, 101 o. s. v.; Iv 5116. främmer meer MP 1: 306 ; MB 1: 1, 34 o. s. v. främbirmeer Bir 5: 82.
 • fremermer BSH 5: 69 (1505). fram mera Lg 3: 457. främmer mera PK 222. fremmer mera RK 1: (sfgn) s. 189. superl. främst, se under framber),
 • fram at
 • -aat )
 • fram for
 • framfor Lg 3: 486. " fram för" LfK 145. fram fore. fram före. framföre Lg 3: 134. " fram föri. fram firi),
 • fram mäþ ,
 • fram um ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᚱᛆᛘ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
GS
Några Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
PK
Sveriges Krönika (vanligen kallad den prosaiska). I Småstycken på Forn Svenska.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back