Fresta

Old Swedish Dictionary - fresta

Meaning of Old Swedish word "fresta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

fresta
1) pröva, försöka, göra försök. thär som saltha watn adhror skwla finnas j jordenna är ofrwktsam jord oc jnthe wäxtter. .. thär graffwes oc frestis j swärike PMSkr 296. - försöka, bjuda till. med inf. min munde freestar oc ärfuodhar at lofua thik SBöner 368 (början av 1500-t).). 3) fresta, locka, söka förleda. med ack. j huario fan han empne eller tilgongh thöm at freesta SvKyrkor 141.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • freesta )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᚱᚽᛋᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back