Fria

Old Swedish Dictionary - fria

Meaning of Old Swedish word "fria" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

fria Old Swedish word can mean:

fria
1) befria, frälsa. " napliga kwnne tha agamenon oc menelaus frij drotning helen " Troj 266 . 3) befria från juridiska förbindelser, överlämna med full äganderätt. tha hafwer iak han takit ki minna frw drötningena ok rikizsins thiäniST swa at han skal ok ma sit godz fryia ok frälsa meth sinne thiäniST meth häSTa ok wapn SvSkr 1: 19 ( 1930) . SD NS 3: 89 ( 1415) . STb 1: 12 (1475). - skaffa (ngn) full äganderätt till. Se SDw 2: 1221. ok til binder jak mik . . . at fri for:da birghe thuresson ok hans arwa thet for:da gotz SD NS 3: 207 ( 1417) . there fadher . . . köpte alasiokj for halff tredie hundradhe maevher peningha, som köpensbreff wthuisa, ok ther fore löSThe ok frdde for:de biscop magnus synom brodher j pargasa sokn förST j kurilax x STgenger kringhom allan byin j aker Svart 370 (1439). ib 371 ( 1439) . ATb 1: l298 (1468).
fria
4) skydda, värna, försvara. " at ingen dyrfwes til at forhegna, forswara heller fria andra främenda oc wtlendzska manna oc geST gootz fore sith egith Priv f Sv ST 136 (1457). wil tw mith skip frj oc wä!SYNS_DÅLIGT? fram til then STadhen " PMSkr 25 . ib 26 . - Jfr fridha.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • fri .
  • frii .
  • frigia ATb 1: 298 ( 1468)
  • fredde Svartb 379 ( 1439) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᚱᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
SvSkr
Svenska Skriftprof ... i boktryck återgifna af E. Hildebrand, A. Börtzell och H. Wieselgren. H. 1. 1894.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Priv f Sv st
Privilegier, resolutioner och förordningar för Sveriges städer. Första delen (1251--1523) utg. av N. Herlitz. 1927.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back