Fyr

Old Swedish Dictionary - fyr

Meaning of Old Swedish word "fyr" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

Part of speech: ab, kn

Additional information: adv. komp. och konj. L. A) adv. 4) antea, förut, tilförene. thz smakare henne sötheligare, än for Mecht 319 ). B) konj. förr. än. hinrik olsson . . . wyderkendes sich haffua giort dörabrotit, som hanom appenbarlica pa vitnades, for han tet widerkendes STb 3: 320 ( 1426) . - Jfr for.

Grammatical aspect: adv. konj.

Alternative forms or notes:
  • för.
  • for Mecht 319. STb 3: 320 (1496). föra Troj 48. förrer HSh 14: 52 (1525). Se Sdw 2: 12223),
  • fyr än , konj. förr, än. Sj 2: 170 (1490). yttermere scruffue i om mester oloffs gipthemol veth gud at vi aff thet gipthemol ecke wiste förrer än thet skett var HSH 14: 52 (1525). fiendar som sökte jn j theras land mz fienskap föra än the wrtha ther eth ord wtaff Troj 48.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛦᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:


Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back