Gilda

Old Swedish Dictionary - gilda

Meaning of Old Swedish word "gilda" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

gilda Old Swedish word can mean:

gilda
L.
gilda
1) göra fullgod el. fullkomlig, fullända. " hwar planeta stiärna. .. gillar (Cod. A gör 65) sit aar äpter sinom omgang" MB 1: (Cod. B) 533.
gilda
2) finna el. föRKlara fullgod el. antaglig, antaga, gilla, godkänna. stadfestir iak ok gilder hans breff SD NS 1: 277 (1403). aatskilia, holchen lagboch skulle gillas eller ogillas BSH 5: 187 (1507). " gijladhä och stadfestä for:ne gode männs eedh" SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 5: 214 (1543). gilladhe thenna scrifft ib 3: 105 (1447). " the. .. gildade tesse effterscriffne gaMBla raar" ib 5: 120 (1448). ib 178 (1409). the for:da raa SOm for:de synemän gildhad halfdhe ib 2: 45 (1418). BtFH 1: 16 (1494, nyare afskr.). thz (näml. öl) the gilla thz skal vra gillth aff allom brödrom ok systrom SGG 129. gilles han (den SOm någon inom skrået vill taga till lärling) SO 233. j biscopshammar the mik ater hyllade oc til sin konung gijllade RK 1: (Till. t. LRK) s. 232.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • gilla.
  • giilla.
  • gijla.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚵᛁᛚᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SGG
Stadga för ett S:t Görans Gille. I Småstycken på Forn Svenska.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back