Grind

Old Swedish Dictionary - grind

Meaning of Old Swedish word "grind" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

grind
grind. "gaffz per bok kiij mark för rinden för södre port Stock Skb 159 (1520). han (ɔ: sågaren) äger ok holla dammen ferdigan oc grindena för waaglochena" Arnell Brask Biᴵ 26. - dörr i allmänh? janua e dör oc grin GU C 20 (hand 2) s. 5. han star bak ware wägh seandhes gönom fönstret oc skadhandes gönom grinddenar JMÖ 143. - Jfr iärn-, vindögha-, värn-grind.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • grin GU C 20 (hand 2) s. 5),
  • *grinda makare
  • -makore )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚵᚱᛁᚿᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
Stock Skb
Stockholms stads skottebok 1516--1525 samt strödda räkenskaper. Utg. genom J. A. Almquist. 1935.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back