Gripa

Old Swedish Dictionary - gripa

Meaning of Old Swedish word "gripa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

gripa Old Swedish word can mean:

gripa
L.
gripa
1) gripa, fatta, taga. med ack. grep handom likabarenna Bu 15. " greep käp" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 215. grep STyrit mz makt STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 177. " fingo thz (trät) grypa ther thz flöt" STenianus. Se Lg.">Bil 89. " grep barnet v hänna kn" Bu 25. " grep siälena af Diäuelom handom" ib 171. vi skolom gripas (raqimur) i skyno op mot criSTo i vädhrit STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 107. " nar hiärtat grips vtan sik (raqitur extra)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 171. " gripin aff swa STorum reddogha" ST 61. - med prep. grep handom gen Suerþno Bu 26. " grep mot honum swa skwtelik" STrand. 1853.">Fr 1007. hon griper mz bade händer till detzleff Di 93. - aSTycken på Forn Svenska.">BS. gripande foghla (roffoglar) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 42. Ber 153. - gripa, faSTtaga, fånga. lät gripa STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLäSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKen Bu 166. ib 26, 525. STenianus. Se Lg.">Bil 111. gripa. .. hans sial ok wald föra tel häluitiz Bu 8. STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 329. STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 6927, 9369. " haffue greffuith STrand. 1853.">Fraa benth laurensson vij (7) karle" STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 483 (1511, daniserande). " han varth sielff grippen till fanga" STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (sfgn) s. 186. STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 34, 35, 36, 40. manga grepp han till swereges riike STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (siSTa forts.) 4975. " gripa hand a (up a). gripa, faSTtaga. somlike gripo hand a honom" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 181. " härin grep handh oppa antiochum oc liseam" MB 2: 240. ib 248, 279. - bemaktiga sig, intaga. gripu ierusalem mz mäghin Bu 496.
gripa
2) öfverraska. at mySTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKin skulu os ey gripa Ber 154. ib 204. - ertappa. var gripin i hoordom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 159. MB 1: 370. - fånga, intaga, tjusa. manzens hwgher grifs mz syninne Ber 80. - insnärja? nar thz (hjärtat) i them (jorDiska ting) wäfs, tha grifs thz af thera fafängo i thera wmsorgh Ber 224. - fånga, snärja, beslå. villo gripa varn herra iheSum ij ordhom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 149.
gripa
3) fatta (i andlig mening), begripa. kan. .. ey thin snille grypas älla vpletas STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1. 172. gripa them (ɔ: min ordh) ok vnDirSTa ib 196. " vilia mz skälom gripa ogriplikin gudh" ib 2: 116. ib 22, 107, 216. KS 18 (45, 19). - gripa til sinnis, besinna. verdens iders herredöme aluarliga tiil sinne gripa oc granth göm giffua, huat var briST är STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 12 (1504).
gripa
4) tillegna sig, antaga. huar en man haldr giärnt the sidhi ok thöm wan the gripa i sinne yngsko KS 51 (130, 55).
gripa
5) taga, få. annars griper ey örlöghith godhan ändha STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 2. " ath STridhen griper en hedherliken oc segherliken ändha" ib. " greep thet alder jngen gode ända" FH 5: 230 (1516). tå teth hauer medh skiälum en ända gripit (har tagit slut med skälen? på grund af skäl fått ett slutligt afgörande?) KS 73 (178, 80).
gripa
6) (med håg el. sinne) omfatta. vansamlik at atirhalla aff thy hon gripir (a Suis conceptiBus) ondo som hon gripir ib 60.
gripa
7) gripa (till), fatta (till). med prep. til. grip til värn STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 120. " vita enkte til radz gripa 8consilium capere)" ib 174. MB 2: 227. griper swa til ordha (utbriSTe i dessa ord) ib 1: 232. ST 308. - gripa till, företaga. widh kwMBlarwm grep han en wäria STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3222. " grep han optha farlöST til at sighia oc siongha thenna ordhen" Su 22.
gripa
1) fatta tag (i). hon grep sik wt ij en STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLenan quiST STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 363.
gripa
2) fatta sig, vara sig själf mäktig. min siäl formatte naplica gripa sik for glädhi skuld STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 158.
gripa
3) (med det refl. pron. ss inDir. obj.) gripa til. at almoghe gripe sik nokora tröST ok wärio mote hans iliom åthäuom KS 62 (155, 68). (gripa. .. sik för skipa. .. sik KS 39 (101, 42 .)

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • grypa.
  • greep.
  • grepp RK 3: (sista forts.) 4975 .. pl. gripu. gripo. grepo MP 1: 329.
  • grippen RK 1: (sfgn) s. 186.
  • kripin: kripne Ber 88.
  • grepin: grepit RK 2: 6927 ;
  • grepne ib 9359.
  • greffuin: -ith BSH 5: 483 (1511, daniserande). refl.
  • gripa sik ,
  • gripa up a ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚵᚱᛁᛕᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back