Grop

Old Swedish Dictionary - grop

Meaning of Old Swedish word "grop" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

grop
grop, grav. thässa bodherna liggia fran byia kyrkia gardhenen wt medh gropenne a höghra handina VKJ 8 (1447). " swa mange blindhe som fölgä tolka blindha ledhare the falla ok mz thöm j syndenna groper" SvKyrkobr 168. " ledh os aff ysäldennas groop" JMÖ 139. Stock Skb 30 (1516-17). - fästningsgrav, vallgrav. thässe xij gingo om stadin ok ranzakado om stadzens grop hwar hon war gil ällir ogill ATb 1: 218 (1461). " gräffua ena groop kring om stadhen oss til wärn oc tröst" Neuman Vokbal 81 (1467). Troj 308. - ther syntis jnthe qwarth wtan en stoor gröp (väl fel för grop) medh watn MP 5: 196. - Jfr haafs-, iordh-, lönda-, styrto-, vatngrop.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • groop Neuman Vokbal 81 (1467)
  • krop: kroppene Svartb 407 (1443).
  • -ir : groper SvKyrkobr 168 ),
  • *gropa bakke ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚵᚱᚮᛕ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
Neuman Vokbal
E. Neuman, Utbredningen av vokalbalansen a:å i medelsvenskan. 1918.
Stock Skb
Stockholms stads skottebok 1516--1525 samt strödda räkenskaper. Utg. genom J. A. Almquist. 1935.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back