Häfia

Old Swedish Dictionary - häfia

Meaning of Old Swedish word "häfia" (or hæfia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

häfia Old Swedish word can mean:

häfia (hæfia)
L.
häfia (hæfia)
1) höja, lyfta, häva. " hector. .. war. .. offwer mattha föör tiill ath bära oc häffwa stora byrder" Troj 77.
häfia (hæfia)
1) lyfta sig upp, höja sig, stiga. mädh thy sama ordena hoff sik thät bärgit vpp v jordena ok vpp j wädret MP 4: 224. - Jfr uphäfla.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so häfia may have also been written as hæfia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • häffwa Troj 77.
  • häffer Thomas Varningsbref 4. konj. pl. 3 pers. häffue PMSkr 635. impf. hoff MP 4: 224. Se SDw 2: 1240),
  • häfia saman , häva samman, ösa samman. PMSkr 635.
  • häfia up , 1) lyfta upp, upphöja. hon (ɔ världen) häffer op och hon kaster nidher hwem hon wil Thomas Varningsbref 4.
  • häfia sik up ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᚠᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back