Häfia

Old Swedish Dictionary - häfia

Meaning of Old Swedish word "häfia" (or hæfia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

häfia (hæfia)
sätta sig i besittning af. kaytalabone gingo ofuer the fornempda !SYNS_DÅLIGT? jn wppa kutala boanna eghit oc häfniädho (för !SYNS_DÅLIGT? iädho? annan hds. har häfwiäldhe) met räto välde thet som thöm war gifuit til rätä kunnux täktä gerdh, oc thera foräldrä hafdho hona fore thöm häfniät (för häfuiät? annan hds. har häfwiät) oc farit FH 2: 7 (1374, nyare afskr.). Jfr hafning, hava.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so häfia may have also been written as hæfia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᚠᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
➞ See all works cited in the dictionary

Back