Häfia

Old Swedish Dictionary - häfia

Meaning of Old Swedish word "häfia" (or hæfia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

häfia Old Swedish word can mean:

häfia (hæfia)
L.
häfia (hæfia)
1) höja, lyfta, häfva, se häfla sik.
häfia (hæfia)
pret. hävin, svullen. är modren häffwen KLemming 1--10. 1883--86.">LB 7: 29.
häfia (hæfia)
1) höja sig, lyfta sig. hans hiärta. .. häfuir sik ok hoppar Bil 652.
häfia (hæfia)
2) börja. ther hoff sik tha en digher ofridh KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 4234.
häfia (hæfia)
1) lyfta upp, höja. hoff han vp sina hand KL 56.
häfia (hæfia)
2) börja tala, upphäfva sin röst. hoff vp mz höghe röst. .. ok sagdhe Gr 323. MD 189. " hoff han wp oc las tässin ordh" Bergström. 1868--70.">Su 263. - Jfr up häfla.
häfia (hæfia)
1) lyfta sig upp, höja sig, stiga. thin ande häfwer sik thäshöghra vp at thänkia aa gudh Ber 246. " tha modren heffuir sig swa op i quinonna" KLemming 1--10. 1883--86.">LB 7: 31. " häffuir modren sig op" ib. " at hon !UDDA_TECKEN? modren) häffuir sigh op moth hiertat ib. "
häfia (hæfia)
2) börja. " tha hoff sik ather wp eth kiff" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 4158. - Jfr uphäfla sik.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so häfia may have also been written as hæfia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • hävia: vphävia KS 62 (156, 68).
  • häfwia: vp häfwia Bil 861.
  • hooff MD 189.
  • hävin) ,
  • häfia sik ,
  • häfia nidher , kasta ned. hoff han nider wnder sik RK 1: 3854.
  • häfia up ,
  • häfia sik up ,
  • häfia ut , kasta ut. häffuin wt tha bansatta nistuna AS 60.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᚠᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
➞ See all works cited in the dictionary

Back