Hald

Old Swedish Dictionary - hald

Meaning of Old Swedish word "hald" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hald Old Swedish word can mean:

hald
1) skydd, försvar. til llandzins wärn oc STadzins hald waGO laghin giwin MB 1: 465. - skydd, STöd, underSTöd, hjälp. haffdo aff hertoghanom eth hald STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 884. " ryma tit the wänta sik hald" ib 2156. ödmiwkth ok wilie war the til haldh MD 31. 2) hållande, faSThållande. gripa til halds, gripa faST. grep. .. boionar til halz STenianus. Se Lg.">Bil 115. " hon griper han om kläden til haltz" MB 1: 234. STenianus. Se Lg.">Bil 251, 374. MB 1: 284. ST 399. 3) fäSTe, ankargrund? thzx är GOdher hungnadh at hawa GOt haldh (rector ouat pro re queat anchora quando tenere) GO 854. 4) hållande, iakttagande. Jfr reghlo hald. 5) påSTående. þän skäl: þe mato bäzSTSTa mz hura sit hald Bu 50. 6) håll, riktning? hon danzadhe ey thes mindra sit rätta hald mz enom arme (danzde si vort mit einem armen)ST 143. 7) tillhåll, viSTelseort, boning. thz är ey tha rike vtan hällir röfwara hald (latrocinium) ok lomilda manna jnbyggilse STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 361. siälin ok liwith äre mäST i bldheno oc blodhit är thera mäSTa hald MB 1: 477. " blodhit som siälinna hald är ib. skyndadho sigh hans thiänara hwar til sith rwm äller haald (hospitia)" ib 2: 167. (9 förskansad STällnign, befäST läger. thera hall wäl beeslogh STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 1736. - särsk. förskansad STällnign som innehfves af belägrande, af belägrande uppförd förskansning. jn j thera hold lugu the tha STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 244243. " the haffde for husit et haldh" ib 2886. görom til pukans haldh en danz ib 3981. " mannelica the j hallith söchte" ib 3984. " thz han wille sin haal besee ib 6079. norra holli besee" ib 6085. ib s. 342. wy wyliom saa skikka waar hall ib 3: 25. vij ackte om skiffta holin saa, at alle hoffmen skolo holla öSTen till vid syön och borgere och köpSTedzmen vid kiSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKiogarden STycken på Forn Svenska.">BSH 4: 295 (1501).
hald
9) "

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • haald.
 • haaldh.
 • hold RK 2: 2243, s. 342; LB 8: 44.
 • holdh ib 7: 99.
 • håld RK 3: (sista forts.) 4686. hall RK 3: 25, 1057, 1736 ;
 • -it BSH 5: 333 (1508) ;
 • -ith RK 2: 3984 ;
 • -en Lg 3: 371.
 • haal RK 2: 6079 ; MB 2: 101, 119, 136.
 • holl Di 172 ;
 • -it RK 2: 6085. 6093; -in BSH 4: 295 (1501).
 • håll RK 3: (sista forts.) 4677. gen. halz. haltz),
 • halsbani ,
 • haldsbvana bot
 • holzbana- )
 • haldsbänd
 • hals- )
 • halds böter ,
 • haldsman
 • haldspänningar
 • halz- )
 • hals örar
 • halss- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᛚᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back