Halda

Old Swedish Dictionary - halda

Meaning of Old Swedish word "halda" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

halda Old Swedish word can mean:

halda
1) sammanhålla (en hjord); hålla i bet. STgöta-Lagen. Utg. af H. S. Collin och C. J. Schlyter. 1827.">VGL. STgöta-Lagen. Utg. af H. S. Collin och C. J. Schlyter. 1841.">ÖGL. 2) sammanhålla, uppehålla, beVara. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgudh. .. STyre STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al thing ok hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldar (continet) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al thing oc hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alz ey aff nokro STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 112. - hålla, vidmakthålla, upprätthålla. thet wiliom wij fullvlica widh macht holda SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 3: 32 (1443). " han hiolt hwsära ok ädela sidh" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 71. pa myna swäna hölth iag skälighen agha ib 3: (siSTa forts.) 5843. han hiolt mangom manne liiff och helSO i wärlVallius. 1850--54.">Dinne STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 253. " wille gudh hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alda esau SOnom oc lot thässe land" ib 433. - hålla, upprätthålla (ett föryttradt föremål, särsk. jord, för innehafVaren fitt mot STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLander). beincte niclisSOn. .. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All lthänno. .. godz oc ärfdhSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alut laghfull oc STrand. 1853.">Frii athSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alda Vallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 1: 172 (1402, gammSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al afskr.). beincte niclisSOn. .. STrand. 1853.">Friit oc hemolt hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alda STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt thet jac ärft hafuer ib STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All thänno forskrifuo godz. .. wil liac. .. härra bencte niclisSOn. .. STrand. 1853.">Frii hemoll athSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alda for hwariom manne, oc fore hwars manz atSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alan ib 171. lbidher hemult hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alda iord SToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SR 1. - part. pret. välbehållen, oskadd. komo the hele ok hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alne til conSTantinopolim STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 286. mädh helom ok hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldom incighlom STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 62 (1436) , 113 (1442). - väl hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">AlVallius. 1850--54.">Din, välbehållen, i full trygghet. mädhan the drikka oc huxa sik wäl hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldna STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 246.
halda
hans ville holle sin jull paa Vardbverg STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 335 (1508). the hölle sine paske mz gleVallius. 1850--54.">Di ok draSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB MD 37. - med två ack. bödh hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alda thridhia dagh maii manaz heSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghan STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 88. hiolt hänna dagh Vallius. 1850--54.">Dighra höghtidh ok dyra ib 277. JSTrand. 1853.">Fr 20. 12) hålla, förrätta. nw ärw thesSO feSTomän oc feST hafwa hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldhit Vallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 1: 45 (1404). haffwir. .. latith hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla feto. .. aa then hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alf thriVallius. 1850--54.">Di athong ib 44 (1401). preSTena SOm ther huldo theris offuer oc ämite STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 323. " a skänningis samtSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alu Sum nu Var snima hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allin" Vallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 1: 668 (1285, gammSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al afskr.). skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldäs huwþ þingh ib 5: 638 (1347). tha iac thing hiolt ib NS 1: 139 (1402). SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 3: 6 (1333). MD 31. " hwar han mz resan hiolt een STriidh" STrand. 1853.">Fr 1344. " hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alda eet ärwe meth fira preSTer oc tiughu oc krono liuSOm oc bluSOm" Vallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 1: 147 (1402) o. s. v. tha maSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Altidh är hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alden STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 41. " han hult eerth STorth geSTabvudh" ST 50. koST. .. hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldä Vallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 479 (1345, nyare afskr.). ther hulss saa meSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKelighen koSTe STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 131. ib 151. Vallius. 1850--54.">Di 165. " thz möthit wille ekke hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla (att de icke villa hålla mötet?)" ib 2511. - med prep. a. a feSTonne hiuldo Vallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 1: 687 (1407). kungör iak. .. mik hawa. .. a feSTo hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldet ib 70 (1401). JSTrand. 1853.">Fr uttrycket a skapt hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alda under 5. 13) återhålla, tillbakahålla. med dat. gat han eigh hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldet tarom STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 100. ib 12. STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 106, 265. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 246. " gat hon ey länger hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">AlVallius. 1850--54.">Dit sino modhe" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 350. - med ack. badh hona hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldha sit modh STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 350. 14) uppehålla, upptaga tiden för. ath en quinna skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldha tigh eth manghom ordhom STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 143. 15) hålla, intaga. her peder turSOns swena haffua hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allit iiij (4) eller v (5) hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 333 (1508). the hulle hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldh aa baadha sydha STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 447. JSTrand. 1853.">Fr 21. 16) innehålla, rymma. the karin SOm skullo hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alda bäzSTan dryk STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 422. " hon hiolt ij sik siSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKla three" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 189. ib 193, 307. " holken aker hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alder a sina lengd atta STenger oc fämtighi" Vallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 1: 157 (1402). the toSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPt. .. hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alde sina (för a sina?) lengd vidh aana fämtighi STänger ib 2: 99 (1409). wäghna maSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKin hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alder hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alff fiortonde lodh silffuer STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 3 (1420). ey holdher mz (för nw?) thetta wärdogha sacramentet manna Su 286. ib 268. " at the STadhga ok rät. .. hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alle änga villo mot kriSTne tro ok ey nakat kätteri" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 249. " j bokinne hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldz oc scrifwas andelikin oc licamlikin kännedomSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir" ib 2: l110. VKR 32. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 517. Vallius. 1850--54.">Di 262. hon (boken) hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alder tyughu ok tw capitula STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 243. " thän otSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alighe STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Almoghen kunne ey hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allas j litlo rwme" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 238. 17) innehålla, innehålla en uppgift el. föreskrift, uppgifVa, säga, föreskrifVa. SOmliaka bökir hlda at sSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alomon fik angir oc idrogha i sinom ytirSTa ända ST 422. SOmlika bökir hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alda swa ib 298. " Vaar lagh hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alda swa STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 385. "STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 380. SOm (såSOm) jwdannas lagh hyöldho STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 643. 18) intyga, bekräfta. thet scSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al han hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldha med sin edh sielffuer tridhie at swa sant är SO 145. STycken på Forn Svenska.">BSH 3 ; 45 (1452, nyare afskr.). SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 7: 54 (1476?). 19) hålla, tillhålla. med prep. til. hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allas til at skula göra langan oc thungan rekinskap STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 321. hon hafdhe engin SOm hona hult sidhan til thz beSTa ST 238. hon hult sina dottir til ond thing ib 266. ib 380, 381, 382. then holth han aff eth barn tiill STuVallius. 1850--54.">Dium j prage STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 33 ; jSTrand. 1853.">Fr 4. 20) hålla, hafVa, anse. med två ack. römsco härra hioldo han swa värþoSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghan. at þe läto hanom STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Biläte göra STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 102. ST 57. " tolf aff them hioldus visaSTe ok STörSTo mäSTara" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 80. " af gudhi hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldz han en dare" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 352. hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alda han. .. giäk ok dåra STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 58 (145, 64). " thz SOm ädla män ok Vallius. 1850--54.">Dighelighe haua aff STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alder hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldhit onda sidhi ällir goda hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">AlVallius. 1850--54.">Dit före godha ella onda sidhi STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bures uppl. 54) ib STrand. 1853.">Fragm. 12. hiollo STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alle män fore wars herra byrdh. then daghin SOm wi kSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allom lögherdagh, förSTa wiku dagh" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 68. JSTrand. 1853.">Fr 11. - med ack. och pre. for med följ. nomen. jak hafuer hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldhit thik for en förSTa römska rikis STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 479. " jak hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">AlVallius. 1850--54.">Dir for STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alz enkte idhra samquäMD" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gr 261. " wi criSTne män. .. hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldom Sunnodaghin fore then förSTa" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 68. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 112, 226. Su 26. - (?) hulla detzleffs fader och moder hanum for ögon (er feðr hans oc maðr mikil hvggan at hanom) Vallius. 1850--54.">Di 91. - anse, mena, hålla för. swa hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">AllanVallius. 1850--54.">Dis (exiSTimans) j sina högfärd at STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All iordhen skulle honom lydhan STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 294. ib 1: 121. - sätta (mycket el. litet) värerde (på), bry sig (om). med prep. af. hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla. .. litit aff sik siälfwom (minima sentire de se ipSO) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 330. " hiolt sidan mykit aff egyill" Vallius. 1850--54.">Di 54. " aff herra naSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPn monde the sa mykit holla" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (siSTa forts.) 5196. " the haSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla inthe aaff sina edher" MD (S) 202. " haSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla liteth aaf lagh och rät" ib 235. 21) hålla, hålla STilla, fatta poSTo (i synneret om krigar, särsk. ryttare). viker vndan. .. thiit han hertughin hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alda viSTe STrand. 1853.">Fr 578. ib 71, 139, 1689, 1715, (B, C, D, E, F) 544. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 2427. vpa then patz ther konungen hiolt STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1442. lib 1575, 1578, 1600, 1602, 1605, 1622, 3158, 2: 4301, 4337, 3: 1052. Va 30. Vallius. 1850--54.">Di 67. " lot thz STrax beSTSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla om STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla sidhor for hwsit hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla (omringa slottet STrand. 1853.">Från STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla sidor)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 5693. " vij ackte om skiffta hollon saa, at STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alle hoffmen skolo holla öSTen till vid syön och borgere och köpeSTedzmen vid kiSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKyogaarden" STycken på Forn Svenska.">BSH 4: 295 (1501). ii (2) hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla om natten ib 5: 333 (1508). han bödh sin här hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla qwar STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 4189. ib 3210. - hålla Vakt. wil iach hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alda her wtan for dörnä Va 11. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 184. " ther hiolt fore margher wäkter STrand. 1853.">From" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 7862. " ligga i försåt. the hiollo j skoghin" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1726. heim hölt ther for hanum (þar er firir Heimir) Vallius. 1850--54.">Di 18. lib (Cod. B) 319. jak will nw holla qwar for tik ib 145. STå, Vara STäld, Vara. i hwlko rättelika förST höffwes oc hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldher (intager förSTa platsen) abotans förmanzsens äSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBete STerfolk. Utg. af F. A. DahSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1875.">LfK 29. - (?) kärleken är the dygdh, i huilke hwart eth tingh holdher (för holdhes, hålles, anses?) oc wördhes SOm thz wördande är STerfolk. Utg. af F. A. DahSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1875.">LfK 47. 22) aSOn. Del 1--9. 1846--57.">FHålla sig. med prep. af. han hiolt aff köt vm STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghodaghin STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 76. " hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alda aff synVallius. 1850--54.">Dinne (a peccato contire)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 21. ib. 1: 149, 294, 2: 42, 72. 23) hålla, hålla hel, beSTå. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aller sömar skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldha medhan Sulur häla ära SO 20. lhan (vänskapen) hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aller ey lenge MD (S) 293. lthz (svärdet) hölth thz förSTha hugh Vallius. 1850--54.">Di 282. " wiill nw axeelen holla faSTh tha bliffuer han wthan laSTh will han oc gaanga Sundher tha är thz ekke STorth wndher" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3. 3126.
halda
4) hållas, gå på. lät them nw ollas Vallius. 1850--54.">Di 72.
halda
2) hålla samman, hålla i hop, Vara i förSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bund. þa hioldo saman yspanie kunungar ok portugSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aliae STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 176. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 226, 2172. - JSTrand. 1853.">Fr saman hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alda.
halda
2) fortsätta. ther (att STrida) haffwer iack STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Altiid sedhen hollet oppå STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr: Om konung STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (till. om Chr. II) 6171. - JSTrand. 1853.">Fr upa hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alda.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • haalda VKR 7, 42.
 • holda Bir 2: 234, 3: 481 ; LfK 231 o. s. v.; Lg 3: 579 ; SD NS 1: 17 (1401) , 609 (1407-10); RK 3: 904.
 • halla KL 76 ; Bir 2: 88, 3: 330, 4: (Avt) 184, 185; Bil 376 ; Bo 39, 65 ; MB 1: 237 o. s. v.; Lg 3: 209 ;
 • -e SD 1: 669 (1285, gammal afskr.); -is ib 668 ;
 • -ande Ber 58 ;
 • -anda KL 94.
 • hala: -ande ST 57.
 • haalla Al 3210 ; VKR 7 ; MD (S) 201.
 • holla RK 2: 1884, 2121 o. s. v.; i Di 145 ;
 • -e BSH 4: 113 (1486).
 • halder.
 • holder LfK 219.
 • holdher ib 47 ; Su 250, 286.
 • haller RK 2: 517 heller (trol. skriffel för haller) LB 2: 44.
 • hallir Bo 132 ; Bir 3: 409.
 • halir ST 432 ;
 • behalir ib 431. haallir VKr 32. holler SO 85.
 • imperf.
 • hält KL 20 ; SD NS 1: l561 (1406). hiolt. hiolt MB 1: 208 ; RK 2: 8049.
 • hiölth PM 20.
 • hiölthe FH 5: 201 (1510).
 • hyölth PM 3.
 • hiult KL 8, l0, 13. holt BSH 5: l22 (1506); beholt Fr 1469.
 • holth Lg 3: 33.
 • hölt Di 15 lo. s. v.; behölt RK 1: (Albr.) s. 211; Lg 664.
 • hölth BSH 3: 143 (1463) ; Di 282.
 • hult ST 50, 238, 243, 266, 381 ; LfK 219 ; MB 2: 212, 287.
 • hulth RK 3: 133.
 • hylt: behylt FM 74 (1502).
 • hylth Di 282. pl. 1 pers. hioldom BSH 2: 38 (1396) , 42 (1397) o. s. v. hyoldom ib l67 (1399), 69 (1399) höldom ib 40 (13967).
 • hwldhom SD NS 1: 594 (1406).
 • hiollom BSH 2: 74 (1399) , 90 (1399). hyollom ib 79 (1399).
 • hollom SD NS 1: 136 (1402). 2 pers. hioldin KL 372.
 • hiolden MP 2: 11. 3 pers. hioldo Bu 102, 150 ; B il 782; MP 1: 4.
 • hiöldo Bu 9, 375 ; MB 1: 449.
 • hyuöldho Lg 3: 643.
 • hiuldo KL 13 o. s. v.; SD NS 1: 687 (1407).
 • holdo Iv 5020.
 • huldo ST 437 ; MB 2: 323.
 • hiollo Bil 84 ; Bir 3: 276 ; MB 1: 68 ; ST 27 ; Al 2427 ; RK 1: 1575, 1578, l1726. hiolla RK 2: 18883.
 • hiolo ST 481.
 • hiöllo Bir 3: 276 ; MB 1: (Cod. B) 526.
 • hiölle Bir 3: 252.
 • hollo RK 1: (sfgn) s. 192.
 • holle BSH 4: 113 (1486).
 • hullo RK 3: 1034.
 • hulle ib 447.
 • hulla Di 21.
 • hyllo SD NS 2: 79 (1409).
 • hölle MD 37.
 • helde MD 32 (i en norvagiserande hds). impf. konj. lhiolde Bil 329 ; MB 1: 128.
 • hiölde ib 38.
 • haldin.
 • hallin SD 1: 668 (1285, gammal afskr.); hedhir hallin Bo 95.
 • halin: halit ST 169 ;
 • halne Bil 286 ;
 • hedhirhalne Bo 5.
 • hollin: lhollidh BSH 4: 336 (1503) ;
 • hollet RK 3: (till. om Chr. l1) 6171. imperat. halt. holt LfK 219.
 • haldz Bir 2: 110 ; MP 1: 352.
 • halz Bir 3: 112 ; Su 268.
 • hals Bu 52.
 • hioltz SD NS 1: 479 (405). hiöltz Bir 3: 252.
 • hiultz KL 34.
 • hulss RK 3: 131.
 • holdes SD NS 1: 479 (1405).
 • huldis Su 228. pl. hioldus Bil 80.
 • hioldos KL 184.
 • hioldhos Bil 108.
 • höldhos Su 228.
 • hiollos Gr 315.
 • haldes Bu 51.
 • holss FM 204 (1504) ),
 • halda fast , bestå, ega bestånd. homodh plägher gerna falla och syällan fasth ath halla RK 3: 2938. - fortfara, förblifva. the. .. i tolko ihärdz-sko hallit oc liffwat jn til dödhen Su 127. 24) hålla (på), fasthålla (vid). med prep a (pa), helyo[do]rus hult stadugt p sin förstadgadha atanka MB 2: 287. 25) halda um et, förena sig? dömdes thenne för:ne hwar tere sak til iij m. for the icke wilde holde wm eth pa vrdiala syn och skylie thwa träthände aat BtFH 1: 152 (1507). 26) hålla (med el. mot). vaþe är striþa viþ guþ siäluan. som haldur mz andrea Bu 134. Bil 657. Bo 95. Gr 263. MB 1: 2317. Bir 2: 261, 4: (Avt) 185. RK 1: 2174, 2: 2121, 2317, 2392, 3519 o. s. v. lthenne för:ne män suoro och thenne 12 i nempnden såth0 huldo medh them BtFH 1: 42 (1465, nyare afskr.; möjl. att föra till 18). tha hiollo badhe domaren oc constatntinus amot them mz siluestro Bil 84. " moth k cristiern the ey holda torde" RK 3: 304. (halda trol. för hulda. halda mz dödsins mörkior Mp 1: 46).
 • halda sik , 1) hålla sig fast. at thu gryptir ey törnan gren at halda thik vm Bir 1: 270. holda sik vedh en stok Lg 3: 579. 2) hålla sig, förblifva. hallande jdhir j tholomodhe Bir 2: 88. 3) hålla sig tillbaka, beherksa sig. gat hänna mästare var herra ihesus sik äkke längir haldit Bo 225. " var min siäl opfylt j thom skodhilsomen mz swa store glädhi at hon formatte näplica at halda sik (se capere)" Bir 3: 162. afhålla sig. med prep. af (ut af). iak skal lhalla mik af vin oc starkom drykkiom Bo 133. KL 26, 76, 158. KS 24 (59, 26). Bir 2: 88, 177, 3: 58. Ber 42, 278. Lg 38. " at halda sik wt af syndinne" Bir 1: 49. 4) hålla sig (till), sluta sig (till). til honum skal thu thik halla Al 10225. " hult sik in til absolon" ST 243. sluta sig (till), sträfva (efter). wil hon sik halda ok skipa til dyghdelik ting KS 51 (129, 55). medh thz tridhia aldor (för halder) han sigh gerna til alt thz godt och dyghdelikikt är ib 13 (30, 14). 5) bero (af). med prep. vidh. hans liiff halder sik (pendeat) widh smaswensins liiff MB 1: 249. ST 409. 6) hålla sig fram, förhäfva sig? ängen hafdhe om then tima halith sik siälwer mz hoghmodhe MB 1: 101. 7) förhålla sig, bete sig. hurw the mz äru skulo sik haalla MD (S) 201. " äpte ty höfdinge hauer sik i domom ok åthäuom lksinom: suå wilia sik halda (Fragm. haua si 14) alle the hans vndidåna ok tienisto män äru" KS 57 (143, 62). " at man haldr sik (visar sig) firi gudhlikan ok ödhmiukan ok rätvisan i manna åsyn" ib 36 (9, 38). halda sik väl, vara vid godt mod. badh at hon skulde sik wäl halda oc ekke söria ST 440. ib 504. halda sik illa, vara illa till freds, bedröfvas. vi seem somlica fatika människor dröuas oc halla sik illa Bo 65. fadhir och modhir hiollo sik ila ST 27. ib 398, 437, 441, 449. Di 45. " the suensca hiolla sich swa illa thz konungen the dechtinghia ey holla wille" RK 2: 1884. ib 4581. - halda sik ömblika, d. s. hiollin the sik äkke swa ömblica Bo 65. refl.
 • haldas , 1) hålla sig stilla. lclosterlöpara, som siällan äldhär ey lnakot sin haldas i clostreno Su 60. 2) uthärda. huat menniskio matte hallas ther vider (stå ut dermed) RK 1: 1681. 3) hålla hvarandra. hioldhos j händer sate ok säle Bil 108. Bo 7. Gr 315. RK 3. 1853.
 • halda ater , 1) hålla tillbaka, häjda. thön dygdh ther. .. haldr us åtr, at vi höghin os ey mera än skiäl säghia KS 36 (94, 39). halder ater idhar losta Al 7095. Ber 58. " hiolt atir af the onzsko som the hafdho (böriat)" Bil 877. 2) hålla qvar, behålla. hiolt hon atar halft (näml. liuset) ii sinne hände Bu 12. " hioldo ater sidhan thz som the iätto fore gudz räddogha" MB 1: 295. - med dat. en quinna hiolt alt tidh atir enne synd än thot hon scriptadhe sik for andra synde KL 113. - Jfr aterhalda.
 • halda sik ater , afhålla sig. hiolt sik atir aff sinom ilgerningom KL 60. ib 276. halda for (fore), förhålla. med dat. och ack. hiolt honum sina iordh fore meth wälde SD NS 2: 188 (1409). hvilken hosbonde sinom swen holer sin lön fore SO 85. Jfr forhalda.
 • halda fram , rikta (kosan) framåt, gå fram. hioldo. .. fram rättan wägh Ber 23. halt fram (procede) Su 15. - fortsätta, framhärda med. halt nw fram thz thu mz mik bögynnat haffwer Su 172. ib 182. alt atherhald. .. thz wppa tagx oc haldz fram j min hedher mz gudhelighet Bir 4: l119. hiölt fran (för fran) sina belägningh (jussit obsidere) MB 2: 257. - framhärda. vm thu blifwir stadugh ok hallir fram (perserveraveris) Bo 132. - Jfr framhalda.
 • halda fran , se halda fram.
 • halda i gen , hålla tillbaka. han halder j gen osynlika alla thera ondzsko akt oc fwndh Bir 4: 58. lJfr igen halda.
 • halda inne , 1) innestänga, innesluta. han hölth them inne till watn oc land RK 3: (sista forts.) 5565. 2) hålla inne, underlåta att betala. holla theris rettha oc aarligha skath inne BSH 4: 111 (1486). - Jfr innehalda.
 • halda nidher ,
 • halda saman , 1) hålla samman. med dat. wi hwldhom alle handom saman (till tecken och stadfästele af gjord öfverenskommelse) SD NS 1: 594 (1406). - sammanhålla. med dat. then hånom (allmogen) halder saman KS 8 (19, 9). - med ack. andelik thing the göma oc saman halda sin stadh oc rwm, swa som siälin halder saman licamen MB 1: 34.
 • halda til hopa , hålla i hop. om i hallen alla ltiil hopa RK 3: 3377.
 • halda up , 1) hålla upp, upplyfta. huilt vp höght gudz likama KL 13. hölt hagen op sin gulringh Di 241. - bära upp. hiollo henna kläder op Di 165. - hålla uppe, uppbära. hiolt vp (sustentavit).. . hans fötar mz sötom handum þry dygn Bu 26. 2) hålla upp, upphöra. the holdo op ok giordho thöm maka Iv 5020. Al 5310, 5386. - Jfr up halda.
 • halda up a , 1) företaga sig. mädhan han hädhan fran ville halla vppa (cellet intendere) at predica Bo 39. - hålla på med, vara sysselsatt med. lgak i kirkiona til the biscopa ther äru, oc halla nv vppa guz thiänist Lg 3: 209. haffuer ther holss vppa dag och nat FM 204 (1504).
 • halda uppe , 1) hålla uppe, hålla upplyft. med dat. moyses hiölt oppe handom MB 1: 325. Bo 210. hiölde them (ɔ: himil och iordh) änkte oppe MB 1: 38. " halder oc them nakath oppe ib (i de båda sista ex. lemnar formen them oafgjordt, huruvida dat. el. ack. varit åsyftadt.) 2) uppehålla, upprätthålla. vtan han hiolde alt oppe thz han skapadhe mz sinne hand, tha wordhe thz at alzängo" MB 1: 128. " holle embetet vppe" SO 87. 3) upphöra. han hiolt vppe oc lät af at äta Bo 76. - Jfr uppehalda.
 • halda ut , 1) utspänna, hålla utspänd. järn traadha cirkla som halla wth then lwdhen PM 13. 2) fortfarande el. till slut hålla? holle ord oc beff obretelig vth RK 3: (red. B) 6214. holla them (bref och ed) obrötelig wtt ib (red. A).
 • halda äptir , hlla qvar, gömma. stundom vmbar oc hon thz hon skulde siälf äta oc hiol thz äpte synenom Bo 15. - Jfr af-, be-, ful-, mis-, of-, til-, vidh-halda, äfvensom hedherhaldin.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᛚᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
VGL
Vestgöta-Lagen. Utg. af H. S. Collin och C. J. Schlyter. 1827.
ÖGL
Östgöta-Lagen. Utg. af H. S. Collin och C. J. Schlyter. 1841.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back