Hälder

Old Swedish Dictionary - hälder

Meaning of Old Swedish word "hälder" (or hælder) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hälder Old Swedish word can mean:

hälder (hælder)
(med afseende på betydelsen sluter sig till dessa såSOm positIv giärna) A) koSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP. L.
hälder (hælder)
1) med mera böjelse el. luST, hällre snarare. the wildu sik tha hälder siälfua dräpa än swälta STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 314. " hafþe häldra hindrat iuþa fra än tel hans döþ" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 206. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 222. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta KS af Pommern Gårdsrätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 264. SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">BergSTröm. 1868--70.">Su 49. " iw hendhelKS af Pommern Gårdsrätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGaren och snararen thet ske han iw heller iach och !SYNS_DÅLIGT? thet gerna sse HsH 19: 103 (1505). "
hälder (hælder)
om sa händher broder dräper brodher, ekke mz viliandess modhe heller mz vadha SKS af Pommern Gårdsrätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EG 120. " förSTäSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKande vid en koSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP. ey skAl han hawa meer aff eno hälder än aff andro" MB 1: 80. sammAledes hade mig och sa gångit. .. och än heller werre STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (siSTa forts.) 6089. - thy hälder; för den skull snarare el. mer. än Alt licouäl ok än thy hällir (immo multo magis) bödh var herra iheSOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">BergSTröm. 1868--70.">Sus lypta af STenin Bo 157. Jfr þytlder. - thy hälder at, för den skull att; om ock, om. korra ey älla del thy häldher at thik gifwas ful älla smälik STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLädhe, och thinne syser dyr (si præposita tua dederit tibi vile veSTimentum, et SOroi dederit pretioSOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">BergSTröm. 1868--70.">Sum, de hoc non murmures) STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 59. - thäs häldeer, det aktadt. efter en förKS af Pommern Gårdsrätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGående nKS af Pommern Gårdsrätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGation. fik Aldre þäs häldar bötar STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 513. " än thot iak gifwir thesSOm mina nadh ok the höra minna manilsa ordh tha vpSTa the Aldre thes häldir til liifsins wärma" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta KS af Pommern Gårdsrätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 149. thentidh daniel thz forSTodh läth han ey thes heldir aff hwan dagh at hedhra oc bidhia til sin gudh ST 15. än tho at biscopin badhe badh oc STraffadhe ey thes heller lät han aff sinom gaMBla owan STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 188. ST 113, 331. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 98, 274. STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 237. STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 627. SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">BergSTröm. 1868--70.">Su 338. MB 2: 267, 293. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 299, 415. Jfr än thäs hälder under än. - i förening med en efterföljande nKS af Pommern Gårdsrätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGation. täss häller war han honum inthe hul STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 1582. - thäs hälder at oaktadt, ehur. at the til enkte got vptändas thes hellir at gudh sökte them mz sinne nadh STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 127. - eigh (eigh ok, äkke) hälder, icke mera, lika litet, ej häller. vanl. med förKS af Pommern Gårdsrätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EG. nKS af Pommern Gårdsrätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGation. han skAl hawa ängin friþ. antwiggiä i dAlum. ällr a nokro STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Bergheno. .. KS af Pommern Gårdsrätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGh oc hälper STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Berghännä. mällom SD 5: 637 (1347). " hwar SOm oc STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Biltoghä varþär i nokrom androm þäsSOm fornäfndum STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Berghum ma äi hAlþyr friþ när iþär hawa. oc äi i wäSTrä aros biscops döme ib. "STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta KS af Pommern Gårdsrätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 264. VKR 42. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 194. SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 1: 144 (1494, gammAl afskr.). schAl han och göre syn eedh ath han ecke smeltha shAl rychesins mynt ock ecke heller thz til STädia naghrom sin tiener eller ath göra SO 148. - eigh hälder än, ej mer än, lika litet SOm. sagho han eigh häldar än (lika litet SOm om) þe varo blinde STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 173. " huars snille ängin forma at gripa ey hällir än ösa hauit" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta KS af Pommern Gårdsrätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 216. ib 320. - ängin hälder än, lika litet någon. .. SOm. fan ängen for sik häldar än för STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 499. - hvat hälder. .. älla, se hvat.
hälder (hælder)
3) neque, ej häller, eller. efter förKS af Pommern Gårdsrätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGående nKS af Pommern Gårdsrätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGation. schAl ock engen guldsmedh brucha eMBetet förre än han haffuer giort syn Borghar edh. .. ok heller schAl han förre ySTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPa syt werck vyndöghe för än eedhen före them giorder är SO 148. " han tordhe Aldrigh hans at bidha häller oppinbara moot honum STrindha" Iv 949. STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2985. BSH 4: 319 (1502). - hvarte. .. hälder, se hvarte.
hälder (hælder)
4) vel, aut, eller. " siällan häller Aldrigh" SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">BergSTröm. 1868--70.">Su 17. Allom obKS af Pommern Gårdsrätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGripeliket är ther aff skriffua häller sighia ib 19. ib 73. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 113, 665. SO 15, 24. SGGK 103, 104. SKS af Pommern Gårdsrätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EG 112, 113 o. s. v. LB 7: 6. STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (sfgn) s. 182. All dö. 1881.">Gers Ars c 5. - hälder eigh, eller ej. aat spöriandes om the thz skulw hAlla SOm the loffwadho häldher ey STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 669. - annat tväggia. .. häler, se annat tväggia. - hälder ok, eller ock. SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">BergSTröm. 1868--70.">Su 49. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 624. SO 158.
hälder (hælder)
5) eller, i annat fAll, eljeST, eller ock. jach vil honom her jn hielpa heller jach scAl ther om STielpa STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 5513. ib 2808, 5595, 9926.
hälder (hælder)
6) nisi, utan, än. efter förKS af Pommern Gårdsrätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EG. nKS af Pommern Gårdsrätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGation. engom androm höra eller swara heller thz STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Budh han tiit sände STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 5141. B) SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">BergSTröm. 1868--70.">Superl. L.
hälder (hælder)
1) häST. " vilde iak thola Aldra hälzt at twe brännande branda gingin ginom min öghon" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta KS af Pommern Gårdsrätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 104. Se vidare under Alder, adj.
hälder (hælder)
2) snaraST, meST, i synnerhet. swaar at thz helST hittis a korseno STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 213. " wilt thu wita mz hwario skörlifnadhin hältz atherhAlz" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 83. " lönlek saMBand ok hälST wälBorna mannä" SD 1: 669 (1385, gammAl afskr.). ther hälST mäþ os äru ib. " juþa ok hälzt þe förSTo ok þe visaSTo läto sik þät dighart angra" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 197. " ohindrat för Allom helzST waara ärfwingiä" SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 5: 196 (1506). KS 53 (133, 57), 54 (36, 58), 54 (138, 59), 55 (139, 59). SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">BergSTröm. 1868--70.">Su 51. " förSTäSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKande vid SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">BergSTröm. 1868--70.">Superl. hälzST the bäzSTe (de Allra bäSTe) i landith waro" Al 7675. STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (siSTa forts.) 4500.
hälder (hælder)
3) hälST, än. i förening med hvadhan, hvar n. hvat, hvar n. hvart, hvar, adv., hvilkin, nokor; se dessa ord.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hälder may have also been written as hælder

Part of speech: ab

Additional information: adv. komp.

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • häldar Bu 173, 206.
  • helder Bil 124 ; RK 1: (sfgn) s. 182. heldir T 15, 113. hälþer SD 5: 637 (1347).
  • halþyr ib. " hälþyr ib. häller" Bil 627 ; MB 2: 267, 293 o. s. v. hällir KL 222, 240 ; Bo 9, 62, 92, 146, 157 ; Gr 274 o. s. v. heller RK 1: 2263.
  • hellir ib 178 o. s. v.; Bil 446 ; MP 2: 127.
  • haller GO 172 (handskriftens läsart; tryckta uppl. har häller). hellirs FH 1: 144 (1494, gammal afskr.)),
  • hälzt (hälzst. hälst. helst Bil 213 ; Rk 3: (sista forts.) 4500. halzt KS Fragm. 12. halzt ib 11.
  • hältz Bir 1: 174, 223 ; Ber 83.
  • hälstz Su 51, 66, 170.
  • hiedz BSH 5: 504 (1512) ), superl.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᛚᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SEG
Stadga för ett S:t Eriks Gille nära Upsala. I Småstycken på Forn Svenska.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Gers Ars
Ars moriendi. Gersons lärdom huru man skall dö. 1881.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
SGG
Stadga för ett S:t Görans Gille. I Småstycken på Forn Svenska.
SGGK
Stadga för ett S:t Görans Gille vid Kopparberget. I Småstycken på Forn Svenska.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back