Hälft

Old Swedish Dictionary - hälft

Meaning of Old Swedish word "hälft" (or hælft) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hälft (hælft)
hälft. "han hafuer the hälfthane (för hälfthena) wth lofwat. .. at berädhe" SD NS 1: 16 (1401). " wj. .. säliom. .. helftena aff ynes" FH 3: 17 (1442). ib 4: 27 (1452). " medh hälfftine aff öleno" VKR 37. RK 2: 2175, 2176. MD (S) 237. MB 2: 57, 305. SD 5: 210 (öfvers. fr. sl. af 1400talet). FH 4: 28 (1453). " äta. .. om afftonen hälfftena sa mykyt" LB 7: 316.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hälft may have also been written as hælft

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hielffth: hielffthen FH 4: 28 (1453).
  • hälth: hälthen SD 5: 210 (öfvers. fr. sl. af 1400-talet). halft: halftene MD (S) 237 (på två ställen)),
  • hälftadel
  • helfthedel )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᛚᚠᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back