Hämd

Old Swedish Dictionary - hämd

Meaning of Old Swedish word "hämd" (or hæmd) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hämd (hæmd)
hämd, straff. "vnder guz höghasto häfndh. "SD NS 3: 430 (1419). " wiid riksens hämpd ok plikt" Svartb (Skolkl) 529 (1477). gudh hwilkin som är rätuis domare, han wträkkir sina handh til hämpnd SpV 408.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hämd may have also been written as hæmd

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hämpd Svartb (Skolkl) 529 (1477). hämpnd SpV 408.
  • häfndh SD NS 3: 430 (1419). heffndt STb 5: 323 (1521, Kop)),
  • *hämda gärning
  • hämpda- )
  • hämda svärdh (hämpda-),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᛘᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back