Hängia

Old Swedish Dictionary - hängia

Meaning of Old Swedish word "hängia" (or hængia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hängia Old Swedish word can mean:

hängia (hængia)
L.
hängia (hængia)
1) hänga (trans.). STrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur SkokloSTers Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.">Svartb 380 (1439). " hänk ena naal pa en traad" STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 482. - avliva genom hängning. wordho the dömdhe til repith ok galagaräth ok wordho händhe STads Tänkebok från 1456--1548. Utg. af C. M. Kjellberg. 1910--19. Bilaga till Meddelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.">JTb 58 (1457). " dauid esbiörnsson som sik sielff hengde i samma hws i en mörchan kammar" STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 219 (1493).
hängia (hængia)
2) hänga (intr.). til thäss mera wisso ok STadhfäSTilse bidhiom wj hedherlika manna incighle at hängia fore thetta breff swasom herra olafs kanunx (o. s. v.) SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMU 1: 436 (1392). SvB 57 (mot slutet av 1400-t.). oppa thy hälgha korseseno händhe thu hardelika ib 69 (omkr. 1500). - varda nängd, hängas. rawid habde SToled mer än x matte hängia ATb 1: 29 (1454). peder skomakare, som til forende hängde STb 1: 391 (1482). " hit ey swa at thu henger" Linkbiblh (ny ser.) 3: 53. 3) hänga, bero. for then skulde at thet skal ey hengiä pa min fatige siel som mine foräldrä haffwa loffwad giffwe j gudz äre STrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur SkokloSTers Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.">Svartb (Skokl) 530 (1477). SpV 301. STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 125. the fatige. .. ganske klenlige. .. förmoge holle thesse skotter theris terning tiil förnögning, wtan henger jn pa oss, borgemeSTere oc raad t STb 5: 315 (1520, Kop).
hängia (hængia)
4) om tviSTemål, rättegångssak o. d.: vara oavgjord, hållas svävande.. .. och haffde thy samme sak i mong aar hänkt i trätthe them emellan HSH 16: 84 (1504, avskr.). " bleff ty thenne trätte hängende nogen aar them emellom till thess konung hans redh sine eeredzgatha" ib 87 (1527).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hängia may have also been written as hængia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • hengiä Svartb (Skolkl) 530 (1477). pres. hängis SpV 301.
 • -er PMSkr 125. henger Stb 5: 315 (1520, Kop). hengher HSH 17: 76 (1523, Brask). impf. hängde Prosadikter (Sju vise m) 157 ; Stb 1: 391 (1482). hengde SJ 2: 219 (1493). hän[g]dhe SvB 57 (mot slutet av 1400-t.), 69 (omkr. 1500). part. pres. hängende HSH 16: 87 (1527).
 • händhe JTb 58 (1457).
 • hänkt HSH 16: 84 (1508, avskr.). heingth Svartb 380 (1439).
 • imper.
 • hängh ATb 1: 248 (1466).
 • hänkt PMSkr 482. Se Sdw 2: 1240),
 • *hängia nidher , se Sdw 2: 1240.
 • *hängia saman , hänga samman, hänga ihop. wm swa waare thät (ɔ: massan) wille ey hängia samman, tha wärm thät nokoth litith widher elden PMskr 391. Jfr samanhängia.
 • hängia up , upphänga, hänga. Prosadikter (Sju vise m) 157. stiäl min piltir gräs tha hängh vp han i fändans nampn. ATb 1: 248 (1466). Jfr uphngia.
 • *hängia vidher , 2) hänga fast, hålla sig fast. thy ath han (ɔ Arvid Västgöte) hengher väll wedh (med belägringen) thet aldra likasta han kan HSH 17: 76 (1523, Brask). - Jfr vidherhängia. - Jfr hanga samt uppehängia.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᚿᚵᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
JTb
Jönköpings stads Tänkebok från 1456--1548. Utg. af C. M. Kjellberg. 1910--19. Bilaga till Meddelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
Linkbiblh
Linköpings bibliotheks handlingar. 1--2. 1793--5, ny ser. 1 ff. 1920 ff.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Svartb (Skokl)
/se Svartb/
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
➞ See all works cited in the dictionary

Back